Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Mémoires Plurielles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም

ታሪኽ ስደት ኣብ ዞባ ሴንተር-ቫል ደ ልዋር ዳህስሱ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

Mémoires Plurielles ክልተ ምርኢታት "ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ስደት"ን "ስደት ንደቂ ኣንስትዮ" ንሓደስቲ መጻእቲ ፣ ንውዕል ውህደት (CIR) ንዝፈረሙን የቕርብ። ብመሪሕነት መራሕቲ ዑደት ዝግበር ሓባራዊ ዑደት እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

Mémoires Plurielles ብቐጥታ ብምኻድ ይፍጸም

ኣብ እዚ ክልተ ምርኢታት ኣቢሉ ፣ ኣበርክቶ ስደተኛታት ሰባት ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ይሕብር፣ በጻሕቲ ምእንቲ ንባዕሎም ኣካል ናይዚዋሕዚ ምዃኖም ንምርዳእን፣ ኣብ ቀጻሊ ድማ ፣ ዛንትኦም ከዘንትዉን ዝዓለም እዮ

ኣብ ምሉእ እቲ ዑደት፡ ህዝቢ ኣብ ታሪኽ ስደት ዝምልከት ኣገደስቲ ህሞታት ይረክብ። ብተወሳኺ ኣብ ኣበርክቶ ስደት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሕብረተሰብና ብርሃኑ የጉልሕ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ዑደት ምስ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽ ስደት ብምዝንታው ኢና፡ ኣብ ዙርያ እቲ ዑደት ዝተመርጸ ቴማ ኣብ ዝግበር ዕላላልት ነሳትፎም ።

ከመይ ንገብሮ?

ምስ ማሕበርና Mémoires Pluriellesተረኸቡ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
association mémoires pluriellesassociation mémoires pluriellesተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት