Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ DU Passerelle ተማሃሮ ኣብ ስደት / Le Mans University

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ለ ማንስ l'universitédu Mans ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ስልጠና DU Gateway Students in Exile (DUP) ዝህብ፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ስራሕቲ,
 • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ !

እቲ ስልጠና ን2 ሰሚስተር (9 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ጥሪ ድሕሪኡ ድማ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት ዝጸንሕ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ለማን ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU Passerelle Étudiants en Exil ናይ ዩኒቨርሲቲ ለማን ፡ ን250 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ .

ሓደ ደረጃ ኣብ ሓደ ሰሚስተር (ንነፍሲ ወከፍ ደረጃ 14 ሰሙን) ይዳሎን ይረጋገጽን።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።
ኣብ ደረጃ B2 ወይ C1 DUP ምርካብን ብዳያኑ ናይቲ ዝተመርጸ ኮርስ ምቕባል ምርግጋጽን፡ እቲ ተማሃራይ ብቐጥታ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንሓደ ኮርስ ክውሃሃድ የኽእሎ፣ ብፈረንሳ ምስክር ወረቐት ከየሕለፈ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF/TCF ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ)ን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብእዋን ስልጠና፣ ብዛዕባ ናይ ፈረንሳ ዩኒቨርስታት ኣሰራርሓ ክትፈልጡን፣ ከም መጠን ተመሃሮ ድማ ኣብ ፈተና ክትሳተፉን ዲፕሎም
ክትሕዙን ፣ ከምኡ ውን ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ዘሎ ባህላዊን ካልእንን ንጥፈታት ተሳተፍቲ ንምዃን ትኽእሉ።

 • ምስ ካልኦት ተመሃን ትላላዩን
 • ናይቲ ማእከል ዘሎ ቤተ መጽናዕቲን ካልእ ምንጭታትን ተጠቀምቲ ትኾኑ

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

እዚ ስልጠና እዚ ብተወሳኺ፤

 • ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት፡
 • ናይ ስራሕ ልምምድ፣
 • ምምሕዳራዊ ደገፍ
 • ብዛዕባ ካብ ፈረንሳ ወጻኢ ካልእ ቋንቋ ዝያዳ ንምፍላጥ ወይ ንምርካብ ኣብ Maison des Langues ብነጻ ናይ ልምምድ ኮርሳት ክትረክብ...

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ባህላዊ ምውጻእ፡ ምርኢታት፡ ምብጻሕ
 • ነጻ ናይ ምርኢት ትኬት
 • ናይ ምጽሓፍ ጸወታታት፣ .
 • ስነ-ስርዓት ምረቓ...

ከመይ ንገብሮ?

ብኸመይ ከም እትምዝገቡ ንምፍላጥ ናብ le site de l'université መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው (ኣብ "Admission" ጠውቕ፣ ድሕሪኡ ኣብ "university application form")።

ናይ ምምልካት መዓልታት (ኣዋርሕ ብሓፈሻ): ካብ ግንቦት ክሳብ መስከረም

ብ dup-ml@univ-lemans.fr ፡ 02 44 02 24 45 ርከቡና

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
ana vanhoutvenneana vanhoutvenneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
darlapmdarlapmተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት