ኣብ ምልማዕ ፍረታትን ኣሕምልትን ንምስታፍ ምስ እትደልዩ
ምስ ምስ l'associationEn Chantier ማሕበር ኤን ቻንቲየር ዝበሃል ትካል

ኣብ ምልማዕ ፍረታትን ኣሕምልትን ንምስታፍ ምስ እትደልዩ

ምስ 
ምስ l'associationEn Chantier ማሕበር ኤን ቻንቲየር ዝበሃል ትካል

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ ኣብ ሓደ ሕርሻዊ ከባቢ ቆጸራ ን፤

 • ኣብ ምልማዕ ፍረታትን ኣሕምልትን ይሳተፉ፣
 • ተመላላእቲ ንጥፈታት (DIY፣ ጽገና ወዘተ) ምርካብ፣
 • ንኣከባቢ ንምሕላው ዝሕግዙ ሜላታት ምምሃር፣
 • ተፈጥሮ ኣስተማቕር።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

እቲ ንጥፈት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኣይ ረቡዕ፡ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 12 ወይ ፋዱስ.

ንመን ኢዩ ፧

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ረቡዕ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ክሳብ 12 .

ኣገዳሲ

ካብ 2 ረቡዕ 1 ኣብ ነፍስወከፍ ክልተ ሰሙን

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ረቡዕ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ክሳብ 12 .

ኣገዳሲ

ካብ 2 ረቡዕ 1 ኣብ ነፍስወከፍ ክልተ ሰሙን

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓያሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምርካብ

እቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ዳርጋ 6 ሄክታር ስለዝኾነ፡ ኣብ ሓያሎ ንጥፈታት ክትመሃርን ክትሳተፍን ይከኣል እዩ፤

 • ምምዕባልን ምጽራይን እዩ።
 • ነቲ ናይ ኣትክልቲ ጀርዲን ምሕላው
 • ነቲ ሓመድ ምስራሕን ነቲ መትከሊ ማይ ምሃብን እዩ።
 • tinker ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
 • ካብ ኣታኽልቲ ፍረታት ምልቃም (በለስ፡ ጸሊም በርበረ፡ ፕላም፡ ሮማን)
 • ኣሕምልቲ ንምእካብ ይሕግዙ።

ተፈጥሮ ንምስትምቓርን ሓደስቲ ሰባት ንምርኻብን እዩ።

እቲ ንጥፈት ካብ ማርሴ ወጻኢ ካብ መካይንን ጫውጫውን ርሒቑ እዩ ዝውደብ።

እዚ ንተፈጥሮ ንምስትምቓርን ምስ ካልኦት ተሳተፍቲ ንምዕላልን ዝሕግዝ ዕድል እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብኢመይል ወይ ብስልኪ

ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ ምስ ማሕበር ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ብኢመይል cafecause@enchantier.org ብኢመይል ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ።
 • ብስልኪ ቁጽሪ 06 12 19 77 65

ኣብቲ ቦታ ብቐጥታ ተኣንገዱ

ብተወሳኺ ሓሙስን ቀዳምን ኣብ መንጎ ሰዓት 8፡30ን ክሳብ 11፡30 aናይ ንግሆ ብቐጥታ ኣብ ሰዓት 36፡ rue Bernard 13003 Marseille ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
6እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Association En Chantier

Association En Chantier