ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ
ምስ EMMAUS ናይ ምትሕግጋዝ ክእለት።

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ምስ 
EMMAUS ናይ ምትሕግጋዝ ክእለት።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ24 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ሓያሎ ዛዕባታት ፈረንሳ ንምምሃር ዝወሃብ ስልጠና፤

 • ምንባብን ምጽሓፍን
 • ፕሮፌሽናል ፈረንሳዊ
 • ባህልን ልምድን ፈረንሳውያን
 • ፈረንሳዊ ንኮምፒተር ንምጥቃም...

ነፍሲ ወከፍ ስልጠና ብነጻ ኮይኑ፡ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ኣብ ሰሙን ኣስታት 10 ክሳብ 15 ሰዓታት ይህብ።

እተን ማእከላት ስልጠና ኣብ ፓሪስ (75) ወይ ኢቭሪ-ሱር-ሴን (94) እየን።

ጽቡቕ ምፍላጥ

ከከም ደረጃኻን ፕሮጀክትካን ኣድራሻኻን ዝበለጸ ዝሰማማዕ ስልጠና ክወሃበካ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ንስራሕ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ስራሕ ንምርካብ ወይ ሞያዊ ስልጠና ንምስዓብ ንምድላው ሓያሎ ናይ 6 ኣዋርሕ ስልጠናታት (ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት)፣ ምስ፤

- ትምህርቲ ፈረንሳ (ጉጅለ + ውልቃዊ ደገፍ)
- ዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕትታት (ኮምፒተር፡ ስማርትፎን)
- ኣብ ሜላታት ምድላይ ስራሕ ዝምልከት ዓውደ መጽናዕትታት
- ስፖርትን ትያትርን
- ማሕበራዊ ክትትል።

ኣብ ሞያዊ ኩነታት ምንባብን ምጽሓፍን ተማሃር

ሓያሎ ናይ 6 ኣዋርሕ ስልጠናታት (ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት) ንባብን ምጽሓፍን ንምምሃርን ድሕሪኡ ስራሕ ንምድላይ ወይ ንሞያዊ ስልጠና ንምምዝጋብ ንምምችቻውን።

ኣብቲ መደብ :
- ትምህርቲ ፈረንሳ (ጉጅለ + ውልቃዊ ትምህርቲ) መልእኽትታትን ሰነዳትን ስራሕ ንምርዳእን ኣብ ሞያዊ ኩነታት ንምርድዳእን።
- ንቢዝነስ ኮዳት ንምርዳእ ዝሕግዙ ኮርሳት
- ኣብ ሜላታት ምድላይ ስራሕ ዝምልከት ዓውደ መጽናዕትታት
- ማሕበራዊ ክትትልን ሓገዝን ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

እዞም ስልጠናታት እዚኣቶም፡ ብኣፍ ደረጃ A1 ንዘለዎምን ምንባብን ምጽሓፍን ዘይክእሉ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ ዝዓለሙ እዮም።

ባህልን ሕብረተሰብን ፈረንሳ ምርዳእ

ፈረንሳ ንምምሃርን ንልምድታት ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእን ናይ 5 ኣዋርሕ ስልጠናታት (ኣብ ሰሙን ካብ 10 ክሳብ 12 ሰዓታት)፡ ምስ፤

- ትምህርቲ ፈረንሳ (ጉጅለ + ውልቃዊ ደገፍ)
- ኣብ መንጎ ባህልታት ዝግበር ዓውደ መጽናዕቲ
- ማሕበራዊ ክትትልን ናይ ስራሕ ደገፍን።

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

ሓደ ካብዞም ኮርሳት ንሓተቲ ዑቕባ ክፉት እዩ።

ፈረንሳ ብዲጂታል ተማሃሩ

ኮምፒተርን ስማርትፎንን ተጠቒምካ ብቋንቋ ፈረንሳ ንምስጓምን ኣብ ምምሕዳራዊ ስጉምትታት ርእሰ ምምሕዳር ንምዃንን ናይ 3 ወርሒ ስልጠና፡ ምስ፤

- ትምህርቲ ፈረንሳ (ጉጅለ + ውልቃዊ ደገፍ)
- ዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕትታት
- ተራ ባህላዊ ትካላትን ምምሕዳራትን (CAF፡ ማእከል ስራሕ፡ ቤተ-መጻሕፍቲ ሚድያ፡ ቤተ-መጻሕፍቲ ወዘተ) ንምርዳእ ዝዓለመ ዓውደ መጽናዕትታት።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንኤማሁስ ሶሊዳሪቲ ክእለት ርኸቡ።

ናይ ሓደስቲ ስልጠናታት ምዝገባ ዕለታት ንምርካብ፡ ናብ መርበብ ሓበሬታ ክእለት ምትሕግጋዝ ኤማውስ ኪድ ።

ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ብስልኪ፡ 01 40 09 20 21
 • ብኢመይል፡ competences@emmaus.asso.fr
 • ኣብ ማእከል ስልጠና ብቐጥታ፤
  • ኣብ ፓሪስ፡ 23 ሩ ሮበርትን ሶንያ ደላውናይን፡ 75011 ፓሪስ
  • ኣብ ኢቭሪ-ሱር-ሰይን፡ 4 ሩ ደ ላ ባይናደ፡ 94400 ኢቭሪ-ሱር-ሰይን

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ቅድሚ ኮርስ ምጅማርካ ምስ መምህር ፈረንሳ ፈተና (ብጽሑፍን ኣፋውን) ክትሓልፍን ምስ በዓል ሞያ ቃለ መሕትት ክትገብርን ኣለካ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
5እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
EMMAÜS Solidarité Compétences

EMMAÜS Solidarité Compétences