ትምህርቲ ፈረንሳን ማሕበረ-ሞያዊ ደገፍን ንመንእሰያት ኣብ መሕበራዊ ንጥፈታት ዝሕግዞም ኣሰናይነት ንምርካብ
ምስ ምስ Abajad

ትምህርቲ ፈረንሳን ማሕበረ-ሞያዊ ደገፍን ንመንእሰያት ኣብ መሕበራዊ ንጥፈታት ዝሕግዞም ኣሰናይነት ንምርካብ

ምስ 
ምስ Abajad

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ብቋንቋ ፈረንሳ ንምስጓምን ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽን ዝዓለመ መደብ , ኣብ ሰሙን ካብ 15 - 20 ሰዓታት ንጥፈታት ዘለዎ:

 • ትምህርቲ ፈረንሳ
 • ናብ ዓለም ስራሕ ምእታው፣ .
 • ኮምፒተር ምጥቃም፣ .
 • ኣብ Île de France ንምንቅስቓስ ሓገዝ፣
 • ናይ ጥዕና ሓገዝ፣
 • ምስ ሰብ ሞያ ዝግበር ኣኼባታት
 • ውልቃዊ ደገፍ ምሃብ።

ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ብኣባጃድ፡ ብውድብ ቢምባምጆብን ብናይ ከባቢ ተልእኾን ን6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ዝድገፍ ኮይኑ፡ ከከም ድሌታቱን ዕላማታቱን እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ግድን፤
- ካብ 18 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ክኸውን
- ኣብ ሃውትስ-ደ-ሴን (92) ወይ ሴን-ሴንት-ደኒስ (93) ይነብሩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 25 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 25 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ናውነት ንምጉንጻፍ።

እቲ ፕሮግራም ንመዓልታዊ ህይወት ዝኸውን ሓድሽ ክእለትንኽትምርሃሩ የኽእለካ፡ ከም ቋንቋ ፈረንሳ ብዝበለጸ ምዝራብን ምርዳእን፡ ጥዕና ምሕብሓብ፡ ኮምፒተር ምጥቃም ወዘተ ትምህርታት ዘካትተ።

ስራሕ ንምርካብ እኹም ምድላዋት ን ኽትገብሩ መታን

እቲ መደብ ናብ ዓለም ስራሕ ንምእታው ዝሕግዝ ምስ፤

 • ሞያዊ ስነ-ቓላት ፈረንሳ ምምሃር፣
 • መግለጺ ሕጊ ዕዮ (ሕግታት፡ ሕግታት፡ መሰላትን ግቡኣትን ኣብ ሞያዊ ኩነታት)፡
 • ጽሑፍ ሲቪ፡
 • ምድላው ንቃለ መሕትት ስራሕ፣
 • ምስ ሰብ ሞያ ሓያሎ ዓውድታት ኣኼባታት ምክያድ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምስ ማሕበር ኣባጃድ ርክብ ግበሩ

መመልከቲ ንምልኣኽ ወይ ብዛዕባ እቲ መደብ ሕቶታት ንምሕታት ምስ ማሕበር ኣባጃድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ብስልኪ ፡ 06 28 25 81 20
 • ብኢመይል ፡ hello@abajad.com
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
8እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Abajad
Abajad

Partenaires

BimBamJob

Responsable

Abajad

Abajad

Partenaires

BimBamJob