ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ ኣየምልጥኩም
ምስ ምስ le Projet Mercure

ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ ኣየምልጥኩም

ምስ 
ምስ le Projet Mercure

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ30 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

ፕሮጀክት le Projet Mercure ብ ሃውትስ ደ ፍራንስ Hauts de France ዝነብሩ ስደተኛታት፣ ናብ ሞያዊ ህይወት ንኽኣትዉ ይሕግዝ።

እዞም ዝስዕቡ መደባት ብምቕራብ፤

 • ምምሕዳራዊ ደገፍ (ቅጥዕታት ምምላእ፣ ሰነዳት ምልኣኽ ወዘተ)
 • ትምህርቲ ፈረንሳ ኣብ ሰሙን 9 ሰዓታት
 • ኮምፒተር ከመይ ጌርካ ከም እትጥቀም ንምፍላጥ ዝዓለመ ዓውደ መጽናዕትታት
 • ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ዝግበር ውልቃዊ ምድላው።
 • ናይ ምትእስሳር ንጥፈታትን ምምሃርን ትምህርቲ ምሃብ

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ስራሕ / ስልጠና ምድላይ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

59 - Nord

ኣገዳሲ

ስራሕ / ስልጠና ምድላይ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

59 - Nord

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ስራሕን ስልጠናን ወይ ሓዲኡ ፣ ንምርካብ ዘኽእል ኣጋጣሚ

ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ብውልቁ ን፤

 • ሞያዊ ፕሮጀክት ምህናጽ (ኣየናይ ሞያ? ኣየናይ ዓውዲ?)
 • ሲቪን ናይ መሸፈኒ ደብዳቤን ጽሓፍ
 • ናይ ስራሕ ዕድመ ድለዩ፣ መመልከቲ ስደዱ፣ ምስ ኩባንያታት ተራኸቡ።
 • ናይ ስራሕ ልምምድ ድለ
 • ንናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ተዳለዉ
 • ድሕሪ ምቑጻር ርክብኩም ጽንሑ

ናይ ፈረንሳን ዲጂታልን ኮርሳት ንምስታፍ

 • ትምህርቲ ፈረንሳ ንሞያዊ ስነ-ቓላትን ሕጊ ዕዮን ኣብ ፈረንሳ ንምምሃር
  (3 x 3h ኣብ ሰሙን)።
 • ናይ ኮምፒተር ኮርሳት ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ኮምፒተር

ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ሓገዝ ምግባር

ሰነዳት ናብ CAF ክትሰዱ እንተድኣ ኣድልዩኩም፡ ንቫይታል ካርድ ከተመልክቱ፡ ናይ ግብሪ መግለጺ ክትገብሩ፡ ፋይል ክትመልኡ... ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራ ውሰድ

ኣኼባ ንምድላው ምስ ጉጅለ ፕሮጀክት መርከሪ ርኸብ፤

 • ብኢመይል ፡ projetmercure@anywr-group.com

ርክብ ኣብ እትገብሩሉ እዋን ቁጽሪ ተሌፎንኩም ካብ ምግላጽ ድሕር ኣይትበሉ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Anywr