ኣብ ሞያ ህንጻ (BTP) ሞያዊ ፕሮጀክት ክትሃንጹ ምስ እትደልዩ
ምስ ህንጻዊ ሞያ ንምስራሕ ምስልጣን

ኣብ ሞያ ህንጻ (BTP) ሞያዊ ፕሮጀክት ክትሃንጹ ምስ እትደልዩ

ምስ 
ህንጻዊ ሞያ ንምስራሕ ምስልጣን

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ3 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

ኣብ Île de France ማለት ፓሲርን ከባቢኣን ፣ ንዝነብሩ ኣብ ሞያ ህንጻ (ናሕሲ ዝሰርሕ፡ ሰራሕ ዕንጸይቲ ወይ ጸራቢ ምትካል) ክትስልጥኑ ትደልይዩ?

መደብኩም ን 10 ሰሙን ምሳና እዚ ዝስዕብ :

  • ነዞም ሰለስተ ሞያታት ዝምልከት ፍሉይ ኮርሳት ቋንቋ ፈረንሳ፣
  • ተግባራዊ መደብ ምክያድ፣
  • ዑደት ማእከል ስልጠና ስራሕ ምክያድ፣
  • ኣብ መወዳእታ መደብ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ንምርግጋጽ ልምዳዊ ስራሕ ምክያድ...

ኣብ መወዳእታ ናይ 10 ሰሙናት ስልጠና ኣብ መንጎ ዞባታት ዝግበር ምንቅስቓስ መደብና ወይ ቀዋሚ ስራሕ-ስልጠና ኣገልግሎትና ፣ ብምርጫኩም ንዝተግብር ኢና።

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

CIR ተፈሪረሙ / OFII ኮርስ እውን ተዛዚሙ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 10 ሰሙን ዝጸንሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

CIR ተፈሪረሙ / OFII ኮርስ እውን ተዛዚሙ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 10 ሰሙን ዝጸንሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሞያ ህንጻ BTP ዳህስሱ

3 ናይ ህንጻ ሞያታት ክትረክብን ኣብዚ ዓውዲ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ክትቅጽል ንኽትክእል ኣገደስቲ ቃላት ክትመሃሩን ።

ምምሕያሽ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ንምስልሳል

እዚ ስልጠና እዚ ደረጃኻ ብቋንቋ ፈረንሳ ከተመሓይሽ ዘኽእለኩም እዩ።

ውልቃውን ሓባራውን ደገፍ ንምርካብ

ካብ ሓባራዊ ደገፍ ብዓውደ መጽናዕትታት ተጠቐሙ፣ንስራሕ ወይ ስልጠናኻ ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ንምብጻሕ ይሕግዘኩም እዩ።

ብውልቂ ደረጃ ደገፍ ንሞያዊ ፕሮጀክትኩም ብዝበለጸ ክተማኦብሉ የኽእለኩም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብፖስታ ርኸቡና።

እንተደሊኹም፣ ብኢመይል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ፡ refugies.thrasos@habitat-humanisme.org

ዕለታት ናይ ዝቕጽል ዓውደኣዋርሕ ንምርኣይ

ኣብ ዓመት ሓያሎ መደባት ይውደቡ እዮም።

ምጅማር ዝቕጽል ክፍሊ ፡ ሰኑይ 30 ጥሪ 2023

ናይ ሓባራዊ ሓበሬታ ኣኼባታት፤ ዝካየደሉ መዓልታት

  • ዓርቢ 6 ጥሪ ሰዓት 14 ድ.ቀ.
  • ሰኑይ 9ን ሰሉስ 10 ጥሪን ሰዓት 14 p.m.
  • ሰኑይ 16ን ሰሉስ 17 ጥሪን ሰዓት 14 p.m.
  • ሰኑይ 23ን ሰሉስ 24 ጥሪን ሰዓት 14 p.m.
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Habitat et Humanisme

Habitat et Humanisme