ስልጠና ናይ ኣሰራርሓ መግቢ
ምስ ብ La Cantine du Mid

ስልጠና ናይ ኣሰራርሓ መግቢ

ምስ 
ብ La Cantine du Mid

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ6 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

La Cantine du Mid ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ሓባራዊ ቤት መግቢ እዩ። ሰኑይ-ዓርቢ፡ ኣብ ግዜ ምሳሕ ዝቐርብ መግቢ ንምስራሕን ንምድላውን ዓውደ መጽናዕትታት-ስልጠና ዝወሃቦ ቦታ እዩ።

ፍላጡ ዘገድስ

ኣብኡ፣ ናይ ምኽሻብ ስልጠና ሓንሳብ ኣብ ሰሙን፣ ካብ ሰዓት 8፡30-4:00 ይወሃብ

 • መሰረታዊ ነገራትምኽሻን ምምሃር፣
 • ሞያዊ ክእለት ምምሃር፣
 • ቋንቋታት፡ ምንባብ፡ ምጽሓፍን ስነ-ቁጽርን ምምሃር...

እቶም ዓውደ መጽናዕትታት (ፈረንሳ ጽቡቕ ጌሮም ዘይዛረቡ) ክፉታት እዮም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሞያታት ክሽነ ንምርካብን ንምምሃርን።

 • መሰረታዊ ነገራት ምብሳል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት (ምቑራጽ፡ ምድላውን ምድላውን ሸሓኒ፡ ምጥላቕ፡ ምብሳል ወዘተ) ተማሃር
 • መዓልታዊ ምምዕባል ምግቢ ዝርዝር፣ ምፍራይ ኣሰራርሓ መግቢ ካርድታት
 • ትእዛዝ ምውሳድን ኣገልግሎት መኣዲን።
 • ንቕሓት ሕግታት ጽሬት መግብን መትከላት ኣመጋግባን።

ኣብ ሞያዊ ሃዋህው ዘሀብትም ነገራት ንምምሃር

 • ሕጊን ስርዓትን ናይ ስራሕ ምፍላጥ
 • ስራሕ-ጠቀስ ዝኾነ፣ ርእሰ-ምሕደራን ሓላፍነትን ምምሃር
 • ኣብ ፍልጠትን ኣብ ሞያዊ ኩነታት ምስታፍ
 • ኣብ ምድላይን ምርካብን ሰራሕ ከነሰንየኩም

ውዕዉዕን ፣ ኣተባባዒን ሃዋሁ ዘለዎ ኩነታት ምፍጣር

 • መ ስተፈላለ ዝ ድሕረባይትኦም ሰባት ንምርኻብ
 • ኣብ ሓባራዊን ናይ ጉጅመ መደባትን ንምስታፍ
 • ምስ ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓን ሞያዊ ፕሮጀክትን ዝግበር ሓገዝ ንምኽሳብ
 • ኣኡአጋዊ ተበግሶታት ምውሳድ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብኢመይል ወይ ብተሌፎን ርኸቡና።

ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ብኢመይል cafecause@enchantier.org ብኢመይል ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ።
 • ወይ ብስልኪ 07 83 53 56 95

መቐበሊ ኣጋይሽ ኣብ ቦታ ሓሙስን ቀዳምን ካብ ሰዓት 9 00 -1100

ከምኡ’ውን ሓሙስን ቀዳምን ንግሆ ኣብ መንጎ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 11 a.m. ፡ ኣብ መመገቢ ቦታ Cantine du Midi, 36, rue Bernard 13003 Marseille (በዓላት ከይሓወሰ) ብቐጥታ መጺእኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Association En Chantier

Association En Chantier