Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Avec Sciences Po - Certificat professionnel en sciences sociales et humaines pour jeunes réfugiés

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 24 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 6 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፓሪስ (7 ምምሓዳር)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚሰርቲፊካት እዚ ሞያዊ ምስክር ወረቐት ማሕበራውን ሰብኣውን ሳይንስ ንመንእሰያት ስደተኛታት ካብ ሳይንስ ፖ ብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU)ዝበሃል ዘሰልጥን ኮይኑ፡ ስደተኛታት ደረጃ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳ ከማሓይሹ፡ ምስ ማሕበራውን ሰብኣውን ሳይንስ ክላለዩ ዝሕግዝ መደብ እዩ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምውህሃዶም ከስፋሕፍሑ ዘኽእሎም እዩ። ሕብረተሰብ ፈረንሳ(poursuite d'études et/ou recherche d'emploi). (መቐጸልታ መጽናዕትን ስልጠናን/ስራሕ ምድላይን)።

እዚ ስልጠና እዚ 3 ሰሚስተር ኮይኑ ን ናይ መወዳእታ 6 ኣዋርሕ ናይ ስራሕ ልምምድ ኣብ ምውዳእ ናይ እቲ ሰልጠና ድማ ይህብ።

እዚ Certificat ሰርቲፊኬት ዘውህብ ስልጠና እዚ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ዘለዉ ሰብ ትካላል ዘላሊን፣ ከምኡ ውን ምስ ውልቀሰባትን l'ካልእዕት ተሳረፍቲ ኣካላት ከምኒ ናይ ባህሊን ስፖርቲን ስልጠናንታት ዝህብን እውን እዩ።


ኣገዳሲ!

እዚ ስልጠና እዚ ን ትሕቲ ዓመት እዚ ዕድሚኦም 28 . ዝወሃብ ስልጠና ኮይኑ 2 ዓመታት ዝጸንሕን ካብ መስከረም 2024ክሳብ ነሓሰ 2026.

ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት እንተወሓደ 40ዝኾኑ ትካላት ኣለዉ ኣብ ፍረንሳ 40 .


ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት እንተወሓደ 40ዝኾኑ ትካላት ኣለዉ ኣብ ፍረንሳ

>ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባDU En savoir plus sur le DU Passerelle : voir la fiche Réfugiés.info ተወከሱ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ እብ ኣብ ሞያዊ ምስክር ወረቐት ማሕበራውን ሰብኣውን ሳይንስ ኣብ ሳይንስ ፖ፡ ኣብ ሰሙን 8 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ይወሃብ።

ብተወሳኺ ፡ ብኻልኦት ቋንቋታት እንግሊዝኛ ዝወሃብ ኮርሳት፡ ከምኡ’ውን ኮርሳት ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት፡ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት፡ ታሪኽ፡ ኣብ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ዝትግበር ሒሳብ፡ማነጅመንት ኣብ ሳይንስ፣ ናይ ቢዝነስ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ናይ ሞያ ስርሓትን ዘጠቓልል ጂኦፖለቲካ ትንተናታትን እውን ዘካተተ እዩ። .

ኣስተውዕሉ !
ነዚ ንምስታፍ ፣ ምስ እትደልዩ። ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካ፡ ነቲ ስልጠና ንምዝዛም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ድጋፍ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ)ን መንበሪን ናይ ምሕታት ተኽእሎ ኣሎካ።

ብተወሳኺ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ስርዓተ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ክትረክብ ኢኻ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ከም ዝውደቡ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ ኖት ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃርዘካተተ መግለጺታት ፡ መግለጺታት ክትገብር፡ ንፈተናታት ክትዳሎ፡ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማን ስልጠናን ኣሎ፡ ከመይ ጌርካ ን... ዝተረፈ ናይ ትምህርቲ ወይ ሞያዊ ሞያኻ ወዘተ ዘጠቓልለለ ትምህርቲ እውን እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ንነፍሲ ​​ወከፍ ተማሃራይ ኣሰንዮም ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት ይሓስቡ፡ ብመሰረት ተኽእሎታ

እዚ ንብምዳህ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣሰንዮም ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት ይሓስቡ፡ ብመሰረት ተኽእሎታት፤

  • ሞያዊ ዓውደ መጽናዕትታት
  • ብሰብ ሞያ ምምራሕ።
  • ከምኡውን ምፍጣር ጽምዲ ምኽሪ (ሰራሕተኛ ሳይንስ Sciences Poፖ ምስ ተማሃራይ)

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን CVናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

እዚ መደብ ናብ ሞያዊ ዓለም ንምእታው ንምድላው ኣብ 4ይ ሰሚስተር ኣብ ሓደ ኩባንያ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ልምምድ ይውደብ

ብተወሳኺ ምስቶም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ነበር ተማሃሮ ርክብ ክትገብር ዘኽእለካ መርበብ ሳይንስ ፖ ኣሉሚኒ ምጽንባር ይከኣል እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም እኒ ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ምውጻእ ኣብ ኮሜዲ ፍራንቸይዝ Comédie Française Théâtre des Champs-Elysées, ...)
  • ናብ ቤተ መዘክርን ንግዳዊ ምብጻሕን ምክያድ(L'Oréal, la RATP, ...)
  • ኣከምኡውን ብ ስፖርታውን ስነጥበባውን ዝኣመሰሉ መደባት Sciences Po ወዘተ የጠቓልል

ከመይ ንገብሮ?

  • ቅድመ ኩነት ምዝገባ፡ ከመይ ከምዝኾነ ንምፍላጥ ናብ መርበብ ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ Vous devez dans un premier temps remplir le formulaire de candidature
  • ድሕሪኡ፡ ፎቶኮፒ ስእሊ መንበሪ ፍቓድኩምን ብኢመይል ናብዚ ኣድራሻ ክትሰዱ ኣለኩም CV (certificat.refugies@sciencespo.fr) ትሰዱ
  • ናይ ምምልካት መዓልታት (ውሱንነቱ ) : ነይ ተወዳዳርነት ምልካት ካብ 31 መጋቢት 2024 ፍርቂ ለይቲ የብቅዕ
  • ርክብ : certificate.refugies@sciencespo.fr

ተወዳደርቲ s pré-sélectionnés ን ቃለ መሐተ ዝቐርብሉ እባ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ 2024, ኮኑ ኣብ ቦታ de Sciences Po à Paris.ዝበሃል ቦታ ይካየድ።

ነክዕነ ሕቶታት ናብ እዚ ዝስዕብ ኣዝራሻ ኢመይል ስደዱ : certificat.refugies@sciencespo.fr

ከምኡ እውን ኣብ ወብሳይትና ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም de Sciences Po : https://www.sciencespo.fr/fr/a-propos/universite-ouverte-tous/politique-daccueil-des-etudiants-refugies-ou-demandeurs-dasile/

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-paris-spadmin-du-paris-spኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
réfugiéréfugiéተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
cooowlissecooowlisseተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
jafarijafariተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት