Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle - Université de Franche-Comté

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ Besançon ዩኒቨርሲቲ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ከምኡንው ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ብቖኣት ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ስልጠና እዚ፤

  • ኮርሳት ፈረንሳ፡ ፍሉይ ኮርሳት ፈረንሳ፡ ኮርሳት ኣገባብ ዩኒቨርሲቲ፡ ባህሊ ፈረንሳ...
  • ዝተፈላላዩ ንጥፈታት
  • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደይሕግዝ።
እቲ ስልጠና እንተወሓደ ሓደ ሰሚስተር (4 ወርሒ)፡ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ድሕሪኡ ድማ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት ዝጸንሕ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ነቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍራንቸ-ኮምተ ኣብ ቤሳንሶን ዝተዋህበ ስልጠና ከም ኣካል ናይቲ "መደብ ስልጠናን ደገፍን ንስደተኛታት ተዓዘብቲ" የቕርብ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍራንቸ-ኮምተ ኣብ ዝርከብ DU Passerelle ፡ ከከም ደረጃኻ ካብ 215 ክሳብ 254 ሰዓታት ዝወስድ ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ

ኣብ ሰሙን 18 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ንግሆን ድሕሪ ቀትርን እዩ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF / TCF ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ)ን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ኣፍልጦኹም፣ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ ብኸመይ መዘኻኸሪ ምውሳድ ከም ዝከኣል ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ክትገብሩ፡ ንፈተናታት ክትዳለዉ ኢኹም።

እቲ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ከም ምዃኑ መጠን ።

ስለዚ ድማ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም ብዛዕባ እቲ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክትን፡ ብመሰረት ተኽእሎታት ይሓስቡ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጥኹም ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኹም።

  • ክፍሊ ቀጻሊ ትምህርትን ስራሕ-መጽናዕትን (SeFoC'Al)

- ኣቀራርባ ስራሕ-መጽናዕቲ (ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ዓውድኻ እናሰራሕካ ዝግበር መጽናዕቲ)

- ሞያዊ ተመኩሮኻ ንምርግጋጽን ምስክር ወረቐት ንምርካብን ኣገባባት ምጽዳቕ ዝተረኸበን ተመኩሮን (VAE) ምቕራብ።

  • ናይ ስራሕ ልምምድ ኦሬንቴሽን ኣገልግሎት (OSE)

- ሲቪን ናይ መሸፈኒ ደብዳቤን ንምጽሓፍ ምሕጋዝ

- ኣብ ምርካብ ስራሕ ልምምድ ዝግበር ሓገዝ...

እነሆ ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ባህላዊ ኣገልግሎት ማእከል ተግባራዊ ስነ-ቋንቋ : ስፖርት፡ ባህሊ፡ ዑደት፡ ትርፊ ግዜ...
  • ቤተ-መጻሕፍቲ ሚድያ ፡ ልብ-ወለድ፡ ኮሚክስ፡ መጽሔታት፡ ዲቪዲ፡ ምስ ኢንተርነት ዝተኣሳሰራ ነጻ ኮምፒዩተራት።

ከመይ ንገብሮ?

  • ብከመይ ከም እትምዝገቡ: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገቡ ፍለጡ።
  • መዓልታት መመልከቲ (ብሓፈሻ ኣዋርሕ) : ግንቦት - ሰነ ንመስከረም ምቕባል፣ ሕዳር - ታሕሳስ ንጥሪ ምቕባል እዩ
  • ርክብ : fle-pem@univ-fcomte.fr

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
fle-pemfle-pemኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
faramarzfaramarzተርጓሚ/ሚት
lamealameaተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
velidchuk oleksandrvelidchuk oleksandrተርጓሚ/ሚት
javadjavadተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት