ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ፈረንሳ፣ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ብምምሃር ንምሕጋዝ
ምስ ምስ MOOC CAVILAM- Alliance Française

ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ፈረንሳ፣ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ብምምሃር ንምሕጋዝ

ምስ 
ምስ MOOC CAVILAM- Alliance Française

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ24 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ብኢንተርነት ዝወሃብ ስልጠና፡ ነጻ፡ ሓጺር፡ ቀሊልን ወለንተኛታት ንሓደስቲ ዝመጹ ወጻእተኛታት ኣብ ትምህርቲ ፈረንሳ ንኽድግፉ ንምሕጋዝ ዝሕግዝ ውዳበ።

ዕላማ ናይዚ MOOC ንኣገደስቲ መሰረታት ንምቕራብ እዩ፤

  • ፍሉይነት ሓደስቲ መጻእቲ ምርዳእን ምእላይን፤
  • ምስ ዝተፈላለዩ ኩነታት መዳርግቲ ኣካላት ዝተመጣጠነ ስልጠና ቋንቋ መደብ ምውጻእ፤
  • ኣብ ሓቀኛ ህይወት ዝተመርኮሰ ኣፋውን ጽሑፋውን ንጥፈታት ምምዕባልን ምምችቻውን።

እቲ ስልጠና ሽዱሽተ ሞጁላት ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ሓያሎ ዓይነታት ትምህርቲ ንዋት ዘዋሃሃደ ኮይኑ፡ ቪድዮ ካፕሱላት፡ ሳይቶግራፊ፡ መጽሓፍቲ፡ ገምጋም ኲይዝ፡ ከምኡ’ውን “ማሕበረሰባዊ ቦታ” ዘጠቓልል እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ግዜ

ኣስታት 10 ሰዓታት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ዝቀደመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ግዜ

ኣስታት 10 ሰዓታት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ዝቀደመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

መሰረታዊ ትምህርቲ ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ ርኸቡ፣ ብዘይ ቅድመ ኩነት

እቲ ብኢንተርነት ዝወሃብ ስልጠና፡ ኣብ ማሕበራዊ ሃዋህው ንሓደስቲ መጻእቲ ቋንቋ ፈረንሳ ንምምሃር መሰረታዊ ነገራት ከጥሪ ዝደሊ ሰብ ዝዓለመ እዩ። ሓሳባትን ጭቡጥ ኣብነታትን ይቐርቡ።

ብዘይካ ስሉጥ ቋንቋ ፈረንሳ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኣድላዪ ኣይኮነን።

ነቲ ስልጠና ብናጻ ብቐጥታ ተኸተልዎ።

ኩሎም ሞጁላት ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት፡ ኣብ ሰሙን 7 መዓልታት ኣብቲ ክፍለ ግዜ ይርከቡ።

ብዘይ ምትእስሳር ክትረኽቦን ብናህርኻ ክትስጉምን ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

: ነቲ ስልጠና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ንምክትታል ኮምፒተር (ወይ ስማርትፎን፡ ወይ ጣብላ)ን ርጉእ ምትእስሳር ኢንተርነትን ኣድላዪ እዩ።

ካብ ተወሳኺ ጸጋታት ብነጻ ተጠቐሙ

እቲ ስልጠና ካብ ሚኒስቴር ውሽጣዊ ጉዳያት ብዝተረኸበ ምወላ ዝተዳለወ እዩ። ምዝገባ ንMOOC ብነጻ እዩ፣ ከምኡ’ውን ነቲ ስልጠና ምስ ኣረጋገጽካዮ እትረኽቦ ምስክር ወረቐት።

ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሞጁል፡ ነቲ ኣርእስቲ ንምዕማቕ፡ ሳይቶግራፊን ቢብሊዮግራፊን ይቐርብ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብኢንተርነት ተመዝገቡ።

ኣብ ዓመት ሓያሎ ክፍለ ግዜታት ይውደብ።
ሓደ ክፍለ ግዜ ክፉት እንተኾይኑ ወይ ንዝቕጽል ክትምዝገቡ እንተኽኢልኩም ንምፍላጥ፡ ኣብቲ page de présentation de la formation. ጠውቑ ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
12 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
8እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CAVILAM

CAVILAM