ኣብ ዞባ ኢል-ደ-ፍራንስ፣ ፓሪስን ከባቢኣን ኮርስ ድለዩ።
ምስ Réseau Alpha ኣልፋ ኔትወርክ

ኣብ ዞባ ኢል-ደ-ፍራንስ፣ ፓሪስን ከባቢኣን ኮርስ ድለዩ።

ምስ 
Réseau Alpha ኣልፋ ኔትወርክ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ9 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

ካብ 2010 ጀሚሩ ማሕበር ረዞ ኣልፋ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ብናጻ ክትረኽቦ እትኽእል ትምህርቲ ፈረንሳ (ማሕበራት፡ ማሕበራዊ ማእከላት፡ ትምህርቲ ኮሙናዊ ቋንቋ ፈረንሳ፡ ቤተ-መጻሕፍቲ ወዘተ) ዝህቡ መዋቕራት ካርታ ኣቕሪቡ ኣሎ።son site internet.

ንመን ኢዩ ፧

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ጥቓ ቤትኩም ዝርከቡ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ብቐሊሉ ረኸብ!

ካርታ መርበብ ኣልፋ ኣብ ከተማኻ ወይ ኣብ ክፍልኻ (ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን ) ዝርከቡ ኮርሳት ፈረንሳ ክትደሊ የኽእለካ።

ርእሰ-ነብስኻ ፣ ጥራይ ኴይንካ ፈረንሳ ተመሃር

ካርታ ኣልፋ ኔትወርክ ፈረንሳ ክትመሃርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ን ገዛእ ርእስኻ ክትከውንን ኮርሳትን ስልጠናን ክትረክብ የኽእለካ።

ናይ ፈረንሳይ ደረጃ ብነጻ ገምጋም ዝኸውን ትካል ድለ

ንገምጋምን ቋንቋዊ ኣንፈትን ዝኸውን ቀዋሚ ቦታታት ንምርካብ የኽእል። ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ኣስታት ሓምሳ ኣለዉ። እዞም መስመራት ቴሌፎን ብሓፈሻ ኣብቲ ዝሽፍንዎ ግዝኣት ንዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ ሰባት ክፉታት እዮም።

ንስራሕ ዝኸውን ናይ ፈረንሳ ስልጠና ን ስራሕ ዝኾነካ ድለ

ማህደር Réseau Alpha ንስራሕ ወይ ሞያዊ ስልጠና ንምርካብ ዝሕግዙ ኮርሳት ፈረንሳ ይዝርዝር።

ፍሉይ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ንስደተኛታት (BPI) ድለዩ

ሳላ ካርቶግራፊካዊ ማህደር ሬዞ ኣልፋ፡ ንተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ስደተኛታት፡ ሃገር ዘይብሎም ሰባት፡ ተጠቀምቲ ንኡሳን ሓለዋ) ዝዓለመ ስልጠናታት እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ዝሰማማዕ ኮርስ ድለ

ኣብ ካርታ ኣልፋ ኔትወርክ፡ ብቐጥታ ነቲ ዝዓለምካዮ ደረጃ ዝኸውን ናይ ፈረንሳ ኮርስ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ሕቶታት ? ናብ contact@reseau-alpha.org ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣድላዪ እንተኾይኑ ብኢመይል ጽሓፉልና፡ contact@reseau-alpha.org

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
13 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Réseau Alpha

Réseau Alpha