ፈረንሳ ብስእሊ ተማሃሩ
ምስ Fable Lab ጽውጽዋይ-ቤተ-ፈተነ

ፈረንሳ ብስእሊ ተማሃሩ

ምስ 
Fable Lab ጽውጽዋይ-ቤተ-ፈተነ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ14 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

Les imagiers Sen-Mo መጻሕፍቲ ኣብ መዓልታዊን ሞያውን ኩነታት ቋንቋ ፈረንሳ ንምምሃር ዝሕግዙ መጻሕፍቲ እዮም።

ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ኣብ ዙርያ ሓደ ቴማ 100 ቃላት የቕርብ፣ ምስ ስእሊ ፣ ዝተቐለለ ድምጽን ኣህጉራዊ ድምጽን ከመይ ጌርካ ከም እትድመጽ ንምፍላጥ።

እቶም ዘለዉ ቴማታት ድማ፤

  • ምግቢ
  • ስራሕ
  • ሕጊ ጽርግያታት ዝብል እዩ።
  • መዘናግዒታት
  • ጥዕና
  • ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ
  • ሲቪል ምህንድስና ህንጻ
  • እንኳዕ ደሓን መፁ.

ጽቡቕ ምፍላጡ ዘገድስ!

እዞም ናይ ስእሊ መጻሕፍቲ ብወለንተኛታት ሰኣልቲ ዝፈረዩ ኮይኖም እቶም ቃላት መሪጾም ነቲ ምስልታት ዝሰኣሉ እዮም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደስቲ ቃላት ብፈረንሳ ተማሃሩ

ስእላዊ መጻሕፍቲ ስነ-ቓላት ንምምሃርን ኣገደስቲ ቃላት ብጽቡቕ ንምድማጽን፡ ብቋንቋ ፈረንሳ፡ ብኣፋውን ብጽሑፍን ንምስጓም ይሕግዙ።ምስ ካልኦት ሰባት ንምዕላል እውን ናይ ስእሊ መጻሕፍቲ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

መሰረታዊ ነገራት ናይቲ ቋንቋ ምስ "እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም" ርኸቡ።

Bienvenue ሓደድ ንፈረንሳ ንዝኣተዉ ሰባት ፍሉይ ናይ ስእሊ መጽሓፍ እዩ።

ልዕሊ 200 ቃላትን ሓረጋትን ኣለዉ መሰረታዊ ነገራት ብፈረንሳ ኣብ ዛዕባታት መዓልታዊ ህይወት ንኣብነት "ነብሰይ የላልያ፡ ንነብሰይ እከናኸና፡ ዕዳጋ እገብር፡ ምምሕዳራዊ ኣገባባት እሰርሕ፡ እሰርሕ... "

ኣብዚ እዋን’ዚ ሰለስተ ብኽልተ ቋንቋታት ዝቐርቡ ጽሑፋት ኣለዉ ፡ ፈረንሳ-ዩክሬናዊ፡ ፈረንሳ-ሩስያን ፈረንሳ-እንግሊዝኛን።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ስእላዊ መጻሕፍቲ ርኣይዎን ኣውርድዎን።

ኩሎም ናይ ምስሊ መጻሕፍቲ sur le site internet ብነጻ ይርከቡ , ኣብቲ ዝምስጠካ ቴማ ጠዊቕካ ነቲ ሰነድ ከተውርዶ ትኽእል ኢኻ።

ናይቶም ናይ ስእሊ መጻሕፍቲ ናይ ወረቐት ስሪት እውን ንመሸጣ ይቐርቡ።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ኩሉ ትሕዝቶ መጻሕፍቲ ምስሊ (ስእሊ፡ ቃላት፡ ድምጺ) ከምኡ’ውን ሓደስቲ ጸጋታት (ትርጉማት፡ ምቕዳሕ ኣደማምጻ) r la plateforme Yiotta.

ምስ መሃዝቲ ርክብ ብምግባር ኣብ ዝቕጽል ስእላዊ መጻሕፍቲ ተሳተፉ

  • ዝኾነ ሕቶ ወይ ሓሳብ ምስ ዝህልወኩም፡
  • ኣብ ምፍጣር ቀጻሊ መጻሕፍቲ ምስሊ ክትሳተፉ ወይ ድማ መጻሕፍቲ ምስሊ ናብ ካልእ ቋንቋ ክትትርጉሙ ምስ እትደልዩ፡

ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም፡ bonjour@fable-lab.com።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
18 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
fable-Lab

fable-Lab