ክሳብ ደረጃ A2 ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃር
ምስ THOT - ንኹሉ ዝኸውን ሆራይዘን ምትሕልላፍ

ክሳብ ደረጃ A2 ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃር

ምስ 
THOT - ንኹሉ ዝኸውን ሆራይዘን ምትሕልላፍ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ11 août 2022

እንታይ ኢዩ?

ቶት ኣብ ስደት ንዝርከቡ ሰባት፡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ውሑድ ወይ ውን ዋላ ሓንቲ ትምህርቲ ዘይብሎም፡ ኣብ መበቆል ሃገሮም ተመሪቖም ዘይፈልጡ ናይ ፈረንሳ ናይ ዲፕሎማ ቤት ትምህርቲ እዩ።

 • 160 ሰዓታት ቋንቋ ፈረንሳ፣
 • 1 ብቑዕ መምህር ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ክፍሊ 15 ተማሃሮ፣
 • ናይ 10 ሰዓታት ስነ ጥበባዊ ዓውደ መጽናዕቲ
 • ናይ 16 ሰዓታት ናይ ስራሕ ዓውደ መጽናዕቲ
 • 3 ማእከላት ስነ-ኣእምሮኣዊ፡ ማሕበራውን ሕጋውን ሓገዝ
 • ንመፃኢ ንምድላው ዝሕግዝ 1 ሞያዊ ኦሬንቴሽን ማእኸል
 • ባህላውን ምሕዝነታውን ምውጻእ
 • 1 ናይ መወዳእታ ክፍሊ ፈተና ንህይወት ዝጸንሕ ናይ ግዝኣት ዲፕሎማ : እቲ DILF, እቲ DELF A1, ወይ እቲ DELF A2.

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ኣብ ሰሙን 14 ሰዓታት

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ግዜ

4 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
7
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ኣብ ሰሙን 14 ሰዓታት

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ግዜ

4 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
7
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ውልቃውን ጽዑቕን ደገፍ

ንሕና ንሓስብ :

 • 1 ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ ማእከል ምስማዕ
 • 1 ናይ ሞያ መምርሕን ውህደትን ማእኸል
 • 1 ማሕበራዊ ቤት ፅሕፈት
 • ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓ ምህላዉ
 • ባህላዊ፡ ስፖርታውን ምሕዝነታውን ምውጻእ...

ኩሉ ምምሕዳራዊ ሕግታት ንቕበል ኢና።

ክልቲኦም ሓተቲ ዑቕባ፡ ስደተኛታትን ስደተኛታትን።

ናብ ስልጠናን ናይ ስራሕ ምቕራብን ዝቐንዐ ኣንፈት

ተምሃሮና ከከም ድሕረ ባይታኦምን ውልቃዊ ባህጎምን ዝተመጣጠነ ናይ ስልጠናን ስራሕን ዕድላት ነቕርብ። ሰሙናዊ ምስ ሞያዊ ህይወት ፈረንሳ ዝላለዩ ዓውደ መጽናዕትታት ነዳሉ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንዝቕጽል ናይ ምዝገባ መዓልታት ኣብ መርበብ ሓበሬታና ተወከሱ!

ንዝቕጽል መደብ ምዝገባ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ን48 ሰዓታት ክፉት ክኸውን ’ ዩ።

ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም :

 • ብኢመይል ፡ contact@thot-fle.fr
 • ብስልኪ ቁጽሪ 0628212246

ነቲ ማሕበር ንምሕጋዝ ወለንተኛ ኩን።

ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ይሰማማዕ እየ ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
40 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Transmettre un Horizon à Tous

Transmettre un Horizon à Tous