ፈረንሳ ብኢንተርነት ተማሃሩ።
ምስ ቲቪ5 ዓለም

ፈረንሳ ብኢንተርነት ተማሃሩ።

ምስ 
ቲቪ5 ዓለም

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ26 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ቋንቋ ፈረንሳ ብነጻ ብነጻ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገጽ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር ናይ TV5 Monde።

ብፍላይ ናይ ቪድዮ ልምምዳትን ናይ ድምጺ ሓገዝትን ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ቃላትካ፡ ሰዋስውካን ከምኡ’ውን ኣደማምጻኻን ክትሰርሕ።

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ናይ ቋንቋ ደረጃ ምስክር ወረቐት የለን

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ኣገዳሲ

ናይ ቋንቋ ደረጃ ምስክር ወረቐት የለን

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ደረጃኻ ብዘየገድስ ብገዛእ ርእስኻ፡ ብናህርኻ ተማሃር

ሳላ እዚ መሳርሒ እዚ፡ ካብ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒኻ፡ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ፡ ባዕልኻ ፈረንሳ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ።

ንኹሉ ደረጃታት ዝኸውን ምውስዋስ ኣካላትን ሓገዛትን ኣሎ።

ዝተመጣጠኑ መምሃሪ መሳርሒታት

ናትካ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ሓገዛትን ኣገባባትን ሒዝካ ብፈረንሳ ጀምር

  • መዝገበ ቃላት,
  • ሰዋስው ፣ .
  • ኣናብባ
  • ባህሊ...

ምስ TCF ብዝበለጸ ፍለጥ

ኣብ ክፍለ ግዜታት ፈተና ፍልጠት ፈረንሳ (TCF) ዝቐረቡ 600 ሕቶታት፡ በቲ ነጻ ስሚዩለተር ኣብ ሓቀኛ ኩነታት ዓቕምታትካ ክትለማመድን ክትፍትንን ትኽእል ኢኻ።

ብሕታዊ ትምህርቲ

ከከም ድሌትካ ዝደለኻዮ ቴማ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፤

  • መዓልታዊ,
  • ኣሰራርሓ መግቢ ምብሳል፣ .
  • ሙዚቃ,
  • ዛንታ,
  • ዜና...

መግለጺታት ናይቶም ልምምዳትን ናይ ትምህርቲ ናውትን (ድምጺ ወይ ቪድዮ) ክትሰርሓሉ እትደሊ ክእለት (ኣፋውን ጽሑፋውን መግለጺ ወይ ምርዳእ) ክትመርጽ የኽእለካ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብዘይ ምውራድ ብኢንተርነት ይርከብ።

ኣብ ኮምፒተር፡ ጣብላ ወይ ቴለፎን ንገጽ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር ናይ TV5 Monde ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቑ

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
117 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés