ኣብ ኢንተርነት ሞያዊ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ።
ምስ MOOC ኣብ ፈረንሳ ምዕያይ

ኣብ ኢንተርነት ሞያዊ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ።

ምስ 
MOOC ኣብ ፈረንሳ ምዕያይ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ26 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ሞባይል ቴሌፎን፡ ኣብ ጣብላ ወይ ኣብ ኮምፒተር፡ ግዜ ምስ ረኸብካ ክትገብሮ እትኽእል ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ፈረንሳ

ቪድዮታትን መስተጋብራዊ ልምምዳትን ንመዝገበ ቃላት ን፤

  • ስራሕ ከመይ ጌርካ ከም እትደሊ ምምሃር፣
  • መመልከቲ ጽሒፉ ናብ መወዓውዒ ምልኣኽ፣
  • ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ምሕላፍ፣
  • ሓደ ኩባንያ ምውህሃድ፣ .
  • ናይ ጋንታ ምዕያይ፣
  • ምስ መሳርሕቶም ምትእስሳር...

ጽቡቕ ክትፈልጥ !

ኣብ መወዳእታ ናይዚ ኮርስ፡ ወግዓዊ ምስክር ወረቐት ደረጃ ቋንቋ የለን።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሕጹያት ዝደልዩ ሞያታት መዝገበ ቃላት ተማሃር

ሳላ ናይ ኦንላይን ኮርሳት፡ ቃላት ኣገደስቲ ዓውድታት፡ ህንጻ፡ ሆቴላት፡ ቤት መግቢ፡ ኣይቲ፡ ጥዕና፡ ውልቃዊ ኣገልግሎታትን ንግዳዊ ኣገልግሎታትን ክትመሃር ኢኻ።

ስጉምትታት ንምውሳድን መመልከቲታት ንምልኣኽን ዝሕግዝ ቃላት ተማሃር

ገለ ንጥፈታት ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምልኣኽ መመልከቲን (ዳግማይ) ስራሕ ንምርካብን ንምርዳእ ይሕግዙ።

ነቲ ኮርስ ብትኽክል ተረዲእካዮ እንተ ዄንካ መርምር

ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ መስርዕ፡ እቲ መርበብ ሓበሬታ፡ ነቶም ሓደስቲ ቃላት ዝሓዝካዮም እንተ ዄንካን ሰጊርካ እንተ ዄንካን፡ ንነብስኻ ንምዕቃን ርእሰ-ገምጋም የቕርብ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ!

: ኣብ መወዳእታ፡ ትምህርቲ ከም ዝረኣኻዮን ልምምዳት ከም ዝገበርካሉን ንምርግጋጽ፡ ናይ ኮርስ ምምጻእ ምስክር ወረቐት ከተውርድ ትኽእል ኢኻ።
እዚ ምስክር ወረቐት እዚ ናይ ቋንቋ ደረጃ ወግዓዊ ምስክር ወረቐት ከምዘይኮነ ኣስተውዕሉ።

ግዜ ምስ ረኸብካ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ናህሪ ስራሕ

ኣብቲ ኮርስ ብናጽነት ንቕድሚት ክትስጉምን መጀመርታ ኣብቲ ዝያዳ ዝምስጠካ ቅደም ተኸተልን ንጥፈታትን ክትሰርሕ ክትመርጽን ትኽእል ኢኻ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ተመዝገብ!

ንምምዝጋብ ፡ ኣብዚ ጠውቑ!

ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ስክሪን፡ "REGISTRATION" ዝብል ጠውቕ፡ ነቲ ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ብምምላእ ድማ ነቲ ኮርስ ምውሳድ ጀምር።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
22 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Partenaires

Alliance Française
Alliance Française

Responsable

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Partenaires

Alliance Française

Alliance Française