ንስራሕ ምርካብ ክንተሓጋግዘኩም
ምስ ፈቸ ቮያጅ FACE Vosges

ንስራሕ ምርካብ ክንተሓጋግዘኩም

ምስ 
ፈቸ ቮያጅ FACE Vosges

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ3 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ ናይ ብውልቂን ብሓባር፣ ሓደ ናይ እንተወሓደ ን 6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ን ሓደ ስደተኛ፣ ናይ ስራሕ ወይ ስጠና ናይ ምርካብ መኽሰብ ንዓለመ እዩ።

i ምፍላጡ ዘገድስ፣ :እዚ ናይ FAIR (ስልጠና ን ሓገዝን ን ምስላይ ስደተኛታት ዝብዝዓለመ ትካል ዝወሃብ እዩ).

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

88 - Vosges

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

88 - Vosges

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ከም ናይ ቀረባ ሰብ ምዃንን ውልቃዊ ኣሰናይነት ምሃብን ዘጠቓለለ እዩ

  • እንተወሓደ ን ሓደ ሰብ ን 6ኣዋርሕ ምስናይ
  • ኣብ ዓውደ መጽናዕታት ምስታፍ (ን ኣብ ነት : ኣብ ናይ ጥዕና ጠቐስ ጉዳያት ምስታፍ)
  • ብኸመይ ነብሰ ምህናጽ መደብ ይሰላሰል ምውጣን

ሓደ እናሰራሕካ እትስልጥነሉ፣ መደብ ናይ ስራሕን ትምህርቲን ምጥጣሕ

ናይ ስራሕን ስልጠናን ናይ ምድላው ማእከላት ምብጻሕ

ስራሕ ዝህባ ትካላት ምብጻሕ

  • ን እትብህጎ ስራሕ ዝሰርሓ ትካላት ምልላይ
  • ኣብ ሓደ ስጡም ናይ ስራሕ ሃዋሁ ምእታው

ምስ ስራሕን ትምህርቲን ዝህቡ ትካላት ምርኻብ

ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዉ ወሃብቲ ስራሕ ምልላይ

ን መዓልታዊ ናብራ

ብዛዕባ ዓላማዊን ኣከባብያዊን ክንክንን፣ ስርዓት ትምህርቲን ሓበሬታ ምርካብ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኢመይል ጸሓፉልና

ናብ

p.pierre-chopine@fondationface.org

ኢልኩም

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
FACE Vosges

FACE Vosges