ብቐሊሉ ንምድላይ፣ ብቐሊ ነሰንየኩም
ምስ ኣብ ፕሮግራም " ኣጊር Agir" ን " ኣክቸላተር Accélérateur"

ብቐሊሉ ንምድላይ፣ ብቐሊ ነሰንየኩም

ምስ 
ኣብ ፕሮግራም " ኣጊር Agir" ን " ኣክቸላተር Accélérateur"

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ28 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ምድላይ ስራሕ ሓገዝቲ ዝኾኑ ክልተ መድረኻት ምሕላፍ።

እቲ ናይ ምስናይ መደብ ካብ 1 ክሳብ 6 mois ኣዋርሕ - ብምዝገባ እዩ

- ብ AGIR ተሰነዩ :

ምስ ወለንታውያን ኣገልገልቲ ብምርኻብ፣ ናይ ስራሕ ዓለም ክውነት ናይ ፈረንሳ ፣ ኣገባባት ምድላይ ስራሕን ፣ኣብ ዝሕብር ዎርክሾፓት ተሳተፉ።

ካብ 1 ክሳብ3 መድረኻት ፣ ከከም ድሌትኩምን ክእለትኩምን ተሳተፉ።

  • ቀዳመይ 1ደረጃ : ጀመርቲ ወይ መለማመዲ ናይ ስራሕ ወይ 'ስታጅ 'ምድላይ
  • 2 ደረጃ : ናይ ምድላይ መርባብ ሓበሬታ ምዝርጋሕ
  • 3 ደረጃ : ን ተወዳደርቲ ንምዃን ዘኽእልለኩም ነገራት ምድላው

- ኣሰነይቲን ኣበራታዕቲን ነገራት :

  • ብሳላ ለንታውያን ኣገልገልቲ ብምርኻብ፣ ናይ ስራሕ ዓለም ክውኑነት ናይ ፈረንሳ ፣ ኣገባባት ምድላይ ስራሕን ምፍላጥን ፣ምልላይ ምስ ትካላትን ፣ ናብኡ ንምብጻሕ እትዳለውሉ ነገራትን ምፍልጥ ....
  • ብ ሞያንያን ፈረንሳውያን፣ መምህራን ናይ ስራሕ ዓለም ርዳኢት ከም ዝዓቢ ምግባር
  • ምእንቲ ኣብ ነብስኹም ክትተኣማመኑ፣ ናይ ውልቂ 'ኮች' ወይ ኣሰልጣኒ ምርካብ : , ብቕዓትኩም ብግቡእ ምግላጽ፣ ኣሰራርሓ እተን ትካላት፣ ኣብ ምድላይ ዓውደ ስራሕ ምፍላጥ
  • ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ሞዱል ወይ ኮዳት ንምፍላጥ፣ ኣብ ዝግበር ፣ ጠቓሚ ምኽሪ ዘለዎ ዎርክሾፓት፣ ብጉጅለ ምስታፍ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 1 ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
10
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 1 ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
10

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምስ ኩነታትኩም ዝኸይድ CV ብኸመይ ከም ዝዳሎ ምኽሪ ምሃብ

ብኸመይ ሓደ CV ንሓጾ ? ብኸመይ ከም ምስ ናይ ፈረንሳ ኮድ ነሰማምዖ ?

ብከመይ ምድላይ ስራሕን ናይ ስራሕ መለማመዲ ስታጅ ንረክብ ሞያዊ ምኽሪ ምርካብ

ኣብ ምድላይ ስራሕ ኣለኹም ? ብኸመይ በብመድረኩ ከም ኣትኸዱ ትፈልጡ ዶ ?

ናይ ስራሕ መድለዪ መርበባት ምልላይ

ምስ ናይ መጻኢ ስራሕኩም፣ ብከመይ መርበብ ከም እትራኸቡ ትፈልጡ ዶ ?

ኣብ ምድላይ ስራሕ ብቐሊል ኣሰናዩን ሓጋዚን ምርካብ

ምስ ትካልና ብምርኻብ፣ ምኽሪ ናይ ወለንተኛታትና፣ ኣብ ምድላይ ስራሕ ዝኽግዘኩም ምኽሪ ርኸቡ።

+ ክከም ኣሰራርሓ ናይ ኣሰነይኹም፣ ናይ ክትትልን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ መደብ ርኸቡ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብቴለፎን

ብምድዋል 07 82 45 44 06 ተመዝገቡ.

ብ ኢመይል

ናብ contact@yoonfrance.com ተመዝገቡ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
YOON France

YOON France