ኣብ ሞያታት ህንጻ ስልጠና ምሃብ
ምስ ማእከል ውህደትን ቅድመ ልምምድን ብጾት ዙር ፈረንሳ

ኣብ ሞያታት ህንጻ ስልጠና ምሃብ

ምስ 
ማእከል ውህደትን ቅድመ ልምምድን ብጾት ዙር ፈረንሳ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ24 oct. 2022

እንታይ ኢዩ?

ናብ ስልጠና ንምእታው ዝጽገሙን ኣብ ሞያታት ህንጻ ሞያዊ ፕሮጀክት ንዘለዎምን ሰባት ፡ ኮምፓግኖስ ዱ ቱር ደ ፍራንስ ከከም ድሌታትካን ጸገማትካን (ርክብ፡ ሒሳብ፡ ሞያታት ርኽበት፡ ዲጂታላዊ ወዘተ) ከምኡ’ውን ኣብ ኩሉ መዳያት ሞያዊ ፕሮጀክትካ ይድግፈካ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ

ድሕሪ እቲ ኮርስ ዘድሊ መሰረታዊ ነገራት እንተድኣ ኣጥሪኻ ኣብ ስልጠና ቦታ ውሕስነት ንህበካ!

>> ኩሉ እቲ ዝርከብ ስልጠና ici ኣብዚ ርኸብዎ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

44 - Loire-Atlantique

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

44 - Loire-Atlantique

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ዓለማዊ ኣቀራርባ

ካብተን ቀዳሞት መዓልታት ናይቲ ኮርስ ጀሚርና ኩሉ ድሌታትኩም ንገምግም : ስልጠና፣ ሞያዊ ፕሮጀክት፣ ድሮ ዝረኸብካዮ ክእለት፣ ምምሕዳራዊ ድሌታት፣ መንበሪ፣ ወዘተ።

እዚ ኣገባብ እዚ ንህሉው ድሌታትኩምን መጻኢ ድሌታትኩምን ዘማልእ ደገፍ ክንህበኩም የኽእለና።

ባዕሉ ዝመርሖ ደገፍ

እቶም ሰብ ሞያ ናብ ርእሰ - ምሕደራ ገጾም የሰንዩኻ ’ ዮም። እቲ ዕላማ ነገራት ክገብረልካ ዘይኮነስ ሎሚ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ በይንኻ ክትዋሳእ ዕድል ንኽህበካ እዩ።

ኣብ መንጎ ባህልታት ዝግበር ኣገባብ

ኩሎም ዓውደ መጽናዕትታትና ኣብ ምትሕውዋስ ባህልታት ዓቢ ሃብቲ ስለዘሎ ፡ ንሓድሕዳዊ ባህልታት ዘጉልሑ እዮም።

ብሓባር ንቕድሚት ንምስጓም ባህልኻን ባህሊ ፈረንሳን ኣጸቢቕካ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ!

ሓባራዊ ዳይናሚክ

ብፕሮጀክትታት፡ ዓውደ መጽናዕትታት፡ ምውጻእ ኣቢልካ ኣካል ናይ ሓደ እኩብ ኢኻ . ንኻልኦት ክትሕግዝን ኣብቲ እኩብ ተጸጊዕካ ዝያዳ ክትስጉምን ትኽእል ኢኻ!

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

1/ ኣቐዲመ ይምዝገብ

ቅድሚ ምምዝጋብ ናብ NETYPAREO ብምኻድ ነቲ ቅጥዒ ምልኣዮ

2/ ናይ ምደባ ፈተናታት እወስድ

ምዝገባኻ ምስ ተረጋገጸ፡ ንናይ ምምዳብ ፈተናታት ክትጽዋዕ ኢኻ። ከከም ውጽኢት :

  • ወይ ብቐጥታ ናብ ስልጠና ትኣቱ (ቅድመ ኩነት እንተሃልዩካ)
  • ወይ ኣብቲ ናይ ውህደትን ቅድመ ስልጠናን ማእከል ትጽንበር

3/ ኣነ ንውህደትን ቅድመ ስልጠናን ዓንዲ የወሃህድ

ብቕልጡፍ ናብ ስልጠና ክትኣትዉ እንተዘይክኢልኩም፡ ኣብ ናይ ምትእትታውን ቅድመ-ስልጠናን ዋልታ ናይ ደገፍ ኮርስ ክትጽንበሩ ንዕድም።

ነቲ ኮርስ ብዝርዝር ንገልጾን ክእለትኩምን ድሌታትኩምን ንገምግምን።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Compagnons du Tour de France

Compagnons du Tour de France