ቅድመን ድሕሪ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስታፍኩም ዘሰኒ ሓጋዚ ንምርካብ
ምስ መደብ ናይ " ኩፕ 2 ማ Coup 2 Mains"

ቅድመን ድሕሪ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስታፍኩም ዘሰኒ ሓጋዚ ንምርካብ

ምስ 
መደብ ናይ " ኩፕ 2 ማ Coup 2 Mains"

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ28 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ብሞያያን ኣሰልተንቲን ተኸታታልቲን ዝወሃብ ናይ ሓፈሻዊን ውልቃዊን ኣሰናይነት መደብ እዩ።

እዚ "ሞኒተርነት " እዚ ን ደለይቲ ስራሕ፣ ንዝሓዝዎ ስራሕ ንኽቕጽሉን ንኽምዕብሉን ዕድል ይፈጥር እዩ፣ ፣ እቲ መደብን ናይ "ክትትል " ካብ 6 ሰሙናት ክሳብ 6 ኣዋርሕ ክዝኸድ ይኽእል ፣ ንኣብነት ኣብ (ሰራሕተኛተት ፣ ስራሕን ትምህርቲን ዘፋርቑ ሰራሕተኛታት፣ ኣብ ልምምድ ናይ ስራሕ ወይ ፎርማስዮን ዘለዉ ሰባት ወዘተ )ክኸውን እዩ ።

ን ኹሎም ኣብ ምድላይ ስራሕ ዘለዉ ሰባት፣ ዲፕሎም ዘለዎምን ዘይብሎም፣። ኣብ ክልል ኩሉ ዕድመ ዘለዉ፣ ክኸውን ይኽእል።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ :ኣብዚ መደብ ንምጽንባር፣ ኣቶም ሰለይቲ ስራሕ ኣብ ምድላይ ስራሕ ብጭቡጥ ዝነጥፉ ክኾኑ ይግባእ።

እቶም መድረኻት :

• ርክብ ምግባር :ድሌትኩም ምፍላጥ፣ መደብኩም ምስናይ

• ሓደ ወይ ሓንቲ ሓጋዚ ምርካብ - candidat (ምስ ድሌትኩምን፣ ዕላማኹምን ፣ ከምኡ ኣውን ጥቓ ምስ ዝነብሩ ሰባት እንተኾይኑ ምምራጽ )

• እቲ መደብ ብጭቡጥ ንምጅማር ስሩዕ ናይ ቆጸራ መደባት ምውጻእ። )

• ዘድልዩ ዶክሜንታት ምእካብ

• ምስቶም ኣሰነይቲ ብስሩዕ ምርኻብ

• እንተደኣ ሽግር ተፈጢሩ ፣ ኣላዘብቲ ንምዃን መታን ክኾኑኹም ሓሳብኩም ምክፋል

• በቲ ናይ Cravate Solidaire.'ክራቫት ሶሊዳሪቲ' ፣ ዝወሃብ ናይ ሞያውያን ምኽሪን፣ንምርካብ ቆጸራ ምሓዝ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ሰሙናት ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ሰሙናት ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሞያዊ ምኽሪን ምስናይን

ከከም ናይ ስራሕ መደብኩምን ፣ ሞያዊ ድሌትኩምን ዝኸይድ ፣ ዝተፈላለየ ናይ ሰብ ሞያ ምኽሪን ኣሰናይነቲን ኣገልግሎት ምርካብ።

ኣቲ ሞኒተር ወይ እታ ሞኒተር ፣ ሕቶታትኩም ንምምላስ ድሉዋት እዮም።

ናይ ስራሕ ዓለም ክውንነት ምፍላጥ

ብሳላ እዚ ናይ ሞኒተር ሓገዝ፣ ናይ ትካላት ኣሰራርሓ ኣብ ምድላይ ስራሕ ዘለወን ፖሊሲን ክትፈልጡ ኢኹም። .

ስለዝኾነ ድማ ነቲ ናይ መጻኢ ስራሕኩም ንምርካብ ዘድልየኩም ምድላዋት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብ ላ ክራቫት ሶሊዳሪቲ ንምስናይ Cravate Solidaire ርኸቡና

  • ብ ቴለፎን : 06 52 74 29 05 ዉይ
  • ብ ኢመይል : mentorat@lacravatesolidaire.org.

ንሕና ሓጋዚ ዝኾነ፣ እኹል ዝኾነ ናይ ስራሕ፣ ምክሪ እዋን ክንህበኩም ድሉዋት ኢና፣

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
La Cravate Solidaire - Paris

La Cravate Solidaire - Paris