ኣብ ዓውደ-ሓርሻ ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ንምርካብ
ምስ ሶይልስ Soelis

ኣብ ዓውደ-ሓርሻ ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ንምርካብ

ምስ 
ሶይልስ Soelis

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ10 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ፍሉይ ማዕጾ ፍሉይ ዓውደ ስርሓት ኣብ ገጠራት ንምርካብ ዘኽእል ስልጠና

ሓደ ስራሕን ኣገልግሎትን ኣብ ዓውደ ሕርሻ ንምርካብ ምእንቲ ክትልእሉ

  • ሞያዊ ብቕዓትኩም፣ ኣፍልጦ ንምሃብ ዘኽእል ናይ ስራሕ ልምምድ
  • ኣብ ዓውደ ሕርሻ ብ ሞያ ምስታፍ
  • ሞያዊ ብቕዓት ንምጥራይ
  • ግዝያዊ ናይ ስራሕ ልልምድ ንምህላው
  • ብሓረስቶት ዝወሃብ ናይ ስራሕ ዕድል ንምክፋል
  • ወይ ብ ግዚያውነት ብ ተመላላሲን CDD CDIወይ ቀዋሚን ምስራሕ) ንምርካብ

i ኣገዳሲ ሓበሬታ

ኣብ ዓውደ ሕርሻ፣ ከም እኒ፣ ምሕራስ፣ ምጉሳይ እንስሳታት፣ ምኹስኳስ ጀርዲን ፣ ምሕላው ኣግራብን ኣዝርእቲን ካልእን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

39 - Jura

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

39 - Jura

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ሓደ ትካል፣ ሞያ ምጥራይ

ኣብ ሓደ ቦታን፣ ክልሰ ሓስሳብን ግብሪን ከተካይዱ ትኽእሉ።

Le GEIQ ዝተባህለ ትካል ስራሕ ብምሃብ፣ ንብቕዓትኩም ኣፍልጦ ብምሃብ ሞያውያን፣ ናይ ምስክክ ወረቐት ከም እትሕዙ ይገብረኩም። ምስኡ እውን ናይ ተመሃራይ ፣ ዝብል ናይ ስራሕ ኮንትራት ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም።

ስራሕን ሞያዊ ብቕዓትን ንምድላብ

ሶለሊስ Soelis ዝተባህለ ማሕበር CDD ግዝየዊ ኮንትራት des CDI ቀዋሚን ,ወቕታውያን ኮንትራትን ፣ክህበኩም ይኽእል።

ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ድማ፣ ከከም እቲ ኣድላይነት ናይ ስራሕ ጠለብ ዝተፈላለየ እዩ።.

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ረኽቡናን ተወዳደሩን:

  • ኣብ ናይ ኢንተርኔት ወብሳይትና Soelis

ወይ

  • ብ ቴለፎን 03 84 35 14 51 ወይ ብ ኢመይል
  • accueil@soelis.net
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Soelis

Soelis