Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Unis-Cité Nice

Unis-Cité
ኣዳላዊUnis-Cité

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 1 séance ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰሉስ

ናይ ኢንተርነት ስራሕ ዘስርሕ ስልተና ውሰዱ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ጉዳያት ምምሕዳር ንኣብነት ከም : CAF, Pôle Emploi, ምድላይ ስራሕ ወዘተ ነሳልጥ CV....

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሰሉስ ምሸት ካብ ሰዓታት 17ክሳብ 19h ኣብ

ኣድራሻና 22 avenue Borriglione ኣብ Nice

ኣብ ኢንተርኔት ክሳልጡ ዝግብኦም ጉዳያት

ከመይ ንገብሮ?

ብ ቴለፎን ኮነ ብ ኢመይል ርኸቡና:

.

  • ብ ኢመይል : jhaurot@uniscite.fr
  • ተኤለፎን : 06 61 00 28 57

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
etteilujetteilujተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
unis-cité niceunis-cité niceኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ