ኣብ "ናይ ሕትመት ወይ ጽሑፋት " ንንምሻጥ ብውልቅኻ ምስታፍ
ምስ ለ ኤኩብ ደ ካርቴ

ኣብ "ናይ ሕትመት ወይ ጽሑፋት " ንንምሻጥ ብውልቅኻ ምስታፍ

ምስ 
ለ ኤኩብ ደ ካርቴ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ4 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

« Les Équipiers du Quartier » ዝበሃል ኣገባብ፣ ሰብ ኣከባቢኡ ጋዜጣ ንኽሸይጥ ዘፍቅድ መስርሕ እዩ "colporteur de presse".ድማ ይበሃል ን ብእኡ ድማ ሰባት ኣብ ጎደና ጋዜጣታት ንኽሸይጥ የኽእሎ።

ካብ እቲ EPATANT ዝበሃል መጋዚናት ንምሻጥ ፣ ሓደ ናይ "Micro-entrepreneur/colporteur de presse". እዚ ድማ ናይ ድሞዝተኛ መሰል ንኽህልወኩም የኽእል እዩ። ንዓኡ መስርሕ ንምግባር ድማ፣ ምስ ዞባውያን ማሕበራት ሓገዝ ንምግባር ክትረኽቡ ትኽእሉ እዩ።

ንምፍላጡ ኣገዳሲ!

« ለ ኤኩፐር ዱ ካርቴር Les Équipiers du Quartier » እዚ ናይ ፈተነ መስርሕ « መጻኢ Pour l'Avenir »ይበሃል።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 2 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 2 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብ ነጻ ኲንካ ምስራሕ ተመክሮ ንምርካብ

ብነጻ ኴንካ ንምስራሕ፣ ሚክሮኢንተርፕራይስ፣ ንምህላው መታን ክትክእሉ፣ (ን ሞያዊ ንጥፈታት ንምርካብ ፍቓድ ምውጻኣ ይከኣል እዩ).

ናይ ስራሕ ሰዓታት ምምራጽl

ብዝመረጽኩሞ ናይ ስራሕ ሰዓታት ንኽትሰርሑ ዘኽእል፣ ናይ ስራሕ ሃዋዉ ፣ ብ ማሕበርና ክትትል እናተገበርኩም ንምርካብ ።

ሓድሽ ነገር ንምድህሳስ

እዚ ስራሕ ምስ ብዙሓት ፣ ተቐማጦ ናይቲ እትነብርሉ ኣከባቢ የላልየኩም፣ መሕበራዊ ኣፍልጦን ነብሰተኣማማንነትን የዕቢ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ትከቡና !

Par mail :

- coordination@equipierduquartier.com

Ou par téléphone:

- 07 63 50 95 59

- 07 81 71 87 71

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Les équipiers du Quartier

Les équipiers du Quartier