Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ለ ሶስዮካልቱራል Ecrins

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 10 ወርሒ

ኣበይ ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 5 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ ብነጻ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብ ነጻ ንቋንቋ ፈረንሳ ከም ዝርደኣኩም ምግባር

ምስ ደቂ ዝተፈላለዩ ሃገራት ቋንቋ ፈረንሳ ምጽናዕ

ከመይ ንገብሮ?

ነዚ ንምግባር ባህላዊ ማእከልና ተመዝገቡ

  • ብ ቴለፎን: 04 92 23 11 09
  • ኢመይም : cscsaintjean@cc-paysdesecrins.com
ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
anastasia dudkoanastasia dudkoተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
tetianahtetianahተርጓሚ/ሚት
koryanikakoryanikaተርጓሚ/ሚት
harkelionharkelionተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
elisebelisebተርጓሚ/ሚት
flavien jametflavien jametኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ