ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ንምስራሕ
ምስ ቴኽ 2 ቻልቱረስ Terre 2 Cultures

ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ንምስራሕ

ምስ 
ቴኽ 2 ቻልቱረስ Terre 2 Cultures

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ23 mars 2022

እንታይ ኢዩ?

Terre 2 Cultures ዝተባለ ማሕበርና ፣ ን ስደተኛታት ኣብ ስራሕ ኣብቲ ዓውዲ ማለት ሕርሻ ንኽሳተፉ ዝደልዩ ሰባት ምንጣፍ እዩ ዘተባዕ ።

ማሕበርና ስራሕን መንገሪን ኣብ ኣብ እንዳ ሕርሻ ማለት እቲ ሰራሕተኛ፣ ኣብ እቲ ዝሰርሓሉ ገዛ ናይ ሕርሻ ኣብ ምንባር ሓገዝ ስለ ዝግበር፣ ማሕበራዊን ፣ ትምህርታዊን ባህላዊን መደባት ኣብ ምስታፍ እውን ይነጥፍ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ግዜ

6 ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ኣገዳሲ

ውልቃዊ ሓገዝ ንምርካብ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
50
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ግዜ

6 ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ኣገዳሲ

ውልቃዊ ሓገዝ ንምርካብ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
50
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

1 ይ : ደረጃ፣ ምስራሕን ምጽላልን

ማህበርና ብ ቐጥታ ስራሕን ትምህርቲን ን ኣብ ጽላት ሕርሻ ንኽሰርሑ ዝደልዩ ሰባት
ጵድል ትህብ። እቶም ስደተኛታት ንውልቂ ንዝነብሩ ኣብ ጸገም ዘለዉን፣ ስራሕ ዘይብሎምን ድማ ቀዳምነት ትሓሪ ።

እቶም ኣብ እቲ ቦታ ስራሕ ዝነብሩ ፣ ከም ሰራሕተኛታት ናይ እቲ ሕርሻ እውን ይኾኑ።

ካልኣይ ደረጃ 2 : እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ትምህርቲን ባህላዊን ትምህርቲን ምስታፍ

ካብኡ ቀጺሉ፣ ማሕበርና፣ ሓገዝ ኣብናቶም ናይ ምምሕዳር ነገራት የስንዮም ፣ ን ኣብነት ኣብ ናይ (CAF, Pole Emploi, banque...) eካልእን፣ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ስልጠናን ናይ ስራሕን ሲስተም ሜላን ስርዓትን ፣ ኣብ ፈረንሳ ንምርዳእ እዩ።

Terre 2 Cultures ማሕበርና፣ ኣብ እቲ ንጥፈት ዘሎ ሰብ ፣ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰናብቲ ንናይ ጻውቲን ፣ (ኣብ ጎቦ , ባሕሪን , ስፖርቲን ...)ምትሕግጋዝ

3 ደረጃ: ኣሰናይነት ቀጻሊ እዩ

ንኹሎም ሰባት ደሰተኛታት ኣብ ዝተናውሐ ሓገዝ ንዝደልዩ መሕበርና ማሕበር Terre 2 Cultures ክሕግዞም እዩ ኣብ :

  • ምርካብ ገዛ
  • ብዘይካ ኣብ ምስራሕ ሕርሻ ካልእ ንኽስልጥኑ ይሕግዝ
  • እብ ምምዕባል ቋንቋ ፈረንሳ ፣ ናይ ጻውቲን ምዝንጋዕን ንጥፈታት
  • ኣብ ናይ መጓዓዝያ : ብሕሱር ኣብዝተፈላልየ ንጥፈታት ምስታፍ። de Sécurité Routière (BSR) ን ስኩቶር፣ ናይ መኪና ምዝዋር ዕድል ወዘተ.

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ን ፓሪስ ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ይኹን ኣብ ካልኦት ዞባታት ናይ ፈረንሳ ንዝነብሩ

  • በዚ ዝስዕብ ናይ WhatsApp +33 7 67 10 29 75 ኣብ ፓሪስ de l 14° arrondissement.ኣኣሮንዲስማ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም

እንተደኣኣ ኣብ Sud-Ouest ደቡባዊ ምዕራብ ናይ ፈረንሳ France ( ኦካቴን Occitanie ወይ Nouvelle Aquitaine) እትነብሩ እንተኴንኩም ድማ

  • ብ ናይ ዋትስኣፕ ቁጽሪ WhatsApp +33 7 67 10 29 75 ኣብ እቲ ቤትጽሕፈት ናይ ማሕበርና ኣብ à Montauban, Lavaur ወይ Toulouse.
  • ኣብ እዞም ዝስዕቡ ፕላትፎርምታት ማለት (OFII, Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, Mission Locale, Pôle Emploi...), ን ኣሲስታንስ ሶሻል ናብ Terre 2 Cultures. ን ከመግብኹም ምሕታት

እንተደኣ ኣብ ካልእ ዞባታት ኮይኑ ናብራ ድማ

  • ብ ቂጽሪ ናይ ዋትስኣፕ WhatsApp +33 7 67 10 29 75 ኣብ እታ ዝቐረበት ከተማ ብ ምኻድ ምሕታት
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Terre 2 Cultures

Terre 2 Cultures