Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሲንጋ ናንተ SINGA Nantes

SINGA Nantes
ኣዳላዊSINGA Nantes

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, A1, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 6 ወርሒ

ናይ ትካል ምውናን ዓውዲ፣ ወይ 'ኢንተርፕረነር' ምድህሳስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

ምኽሪን ሓገዝን ን ኣብ ኣብ i Nantes ናንተ ዝነብርን ሓድሽ ትካል ንዝጅምርን ሰብ ዝወሃብ መደብ

SINGA Nantes ሲንጋ ናንተ ፣ ንሰብ ትካላት፣ ምእንቲ ብ ቐጻሊ ዝምዕል ንኸውን ምእንቲ ዘኽእል ሓበሬታ ንኽህብ ዝተዳለወ ንጥፈት እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ሓሳብካ ኣብ ምትኳር ምሕጋዝ
  • ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ትካላዊ ኣሰራርሓ ምፍላጥ
  • ዓውደ ዕዳጋ ምጽናዕ
  • መሰረታዊ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ዓውዲ ምፍላጥ
  • ዓውደ ስርሓት ምውሓስ
  • ውልቃዊ ሓገዝ ኣብ ምምዕባል ትካል ፣ ሞያዊ ሓገዝ ምርካብ.
  • ኣብ እቲ ንጥፈት ብ ሞያዊ ዓይኒ ምንጣፍ·ኣብ ዓለም ዕዳጋ ምውድዳርን
  • ኣብ ርኡይ ዝኾነ መሳልል ምርኣይ
  • ምስ ኤክስፐርታት ምልላይ፣ ከም ም ኣድላይነቱ ዝጠቕሙ

ከመይ ንገብሮ?

ብ ኢመይል: entrepreneuriatnantes@singa.fr

ብ ቴለፎን : 07 49 91 66 56

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nessrine maizanessrine maizaተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
caroukcaroukተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
singa nantessinga nantesኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ