Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ Le français et la France avec madameflefli

Madameflefli
ኣዳላዊMadameflefli

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ፈይስቡክ ቋንቋ ፈረንሳ ምጽናዕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ groupe de Facebook ጠቓሚ ሓበሬታት እትረኽብሉ ግሩፕ ግሩፕ ኮይኑ፣ ንምሕታት ዜግነት ዝጠቕም ንምጽናዕ ቋንቋ ፈረንሳ ብምባብ ይሕግዝ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብኡ ብናጻ ንኣሽቱ ሓበሬታት እትረኽብሉን ዝያዳ ትሕገዝሉን ባይታ እዩ።

ን ቋንቋ ፈረንሳ ንምጽናዕ ዝሕግዝ ምኽርታት ንምርካብ!

ከመይ ንገብሮ?

ርኸቡን ኣብ ፈይስቡክ "Le français et la France avec madameflefli"

ክነአንግደኩም ድሉዋት ኢና !

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
caroline wittmanncaroline wittmannተርጓሚ/ሚት
info_scinfo_scተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nadiyanadiyaተርጓሚ/ሚት
madamefleflimadameflefliኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ