ኣብ ምድላይ ስራሕ ምትሕጋዝ
ምስ ኣብ DUO for a JOB (Lille)

ኣብ ምድላይ ስራሕ ምትሕጋዝ

ምስ 
ኣብ DUO for a JOB (Lille)

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ደለይቲ ስራሕ፣ ዲኹም? ሞያዊ ማዕዳን ምኽሪን ትደልዩ ዶ?

DUO ወይ JOB፣ ነጻ መዝገባ፣ ብቑዕ ውልቃዊ ኣሰልጣኒ ምኽሳብ

ካብ 6 ክሳብ ን 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ኣብ ሰሙን፣ እኹል
ምክትታል ምኽሪን ንምጅማር ትካል ምርካብ።

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ካርድ ናይ ስደተኛ ክህልወኩም ኣለዎ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 33 ዕድመ
ግዜ

ን 6 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

59 - Nord

ኣገዳሲ

ካርድ ናይ ስደተኛ ክህልወኩም ኣለዎ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 33 ዕድመ
ግዜ

ን 6 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

59 - Nord

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

መደባትካ ንምንጻር

ኣሰልጣኒኻ ፣ዕኡ ንምንጻርን ክሳብ መደባትካ ስራሕካ ምዕዋትን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ንምፍላጥ

እቲ ኣሰልጣኒኻ፣ ሲቪ CV ኣብ ምግባር ክሕግዝ ይኽእል፣ ናይ ተበግሶኻ ደብዳቤ ክጽሕፍ ፣ ይኽእል ፣ሞያዊ
ብቕዓት ንምዕባይ ዝሕግዙ መርበባት ክሕብርን፣ ናይ ስራሕ ኮዳትን ባህልታት ሰራሕን ከፋልጥ እውን ይኽእል።

ርእሰ ተኣማማንነት ንምጥራይ

እቲ ኣሰልጣኒኻ፣ ኣብ ገዛእ ርእስኹም ነብሰተኣማምንነት ከም እተጥርዩ፣
ብሓባር ኣብ ምምዕባል ፣ ናይ ግዝያዊን ቀዋሚን ስራ ሕናይ ምርካብ ተኽእሎኹም ኣብ ምዕባይ ይሕግዝ።

ምስክራት ወይ መረጋገጺታት

"ኣነ DUO ክፈወኒ ጉድ እዩ፣እቶም ኣባላቱ ቕኑዓት እዩም፣እቲ መንፈሶም ባህ እዩ ዝብለኒ፣ እቲ ሓይሎም
ድማ ኣበራቲዑኒን ስለዝኾነ ድማ ኣብ ህይወት ብቐሊሉ ክዕወት ዝኸኣልኩ " ያሲር
ስደተኛ ካብ ሶርያ ዕድመ 25

" ን DUO ብዛዕባ እቲ ንኹሉ መደባት ጽቡ ቕተግባራቶምን ከመስግን እፈቱ፣ ኣኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ንርሑቕ ክጓዓዝ ሓጊዞምኒ እዮም፣ ብሳልኦም ተመክሮ
ኣጥርያ፣እቲ መደባቶም ኣቐዲመ ብዘይ ምፍላጠይ ድማ እጠዓስ፣ እምበር ብአኦም ሕጉስቲ እየ፣ አመስግን ድማ "

ፍራንሲና ካብ ስደተኛ ኮንጎ ዕድመ 30

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምጹ ሓደ መደብ ተሳተፉ

ኣብ ናይ ኢንተርነት ሳይትና ርኸቡና sur notre site internet !

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
DUO for a JOB (Métropole Lilloise)

DUO for a JOB (Métropole Lilloise)