ናይ ቋንቋ ስልተና ንምርካብ
ምስ ኣብ ካርቶግራፊ ናስናል ናይ Carif-Oref

ናይ ቋንቋ ስልተና ንምርካብ

ምስ 
ኣብ ካርቶግራፊ ናስናል ናይ Carif-Oref

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ16 juil. 2021

እንታይ ኢዩ?

La cartographie nationale de l'offre de formation linguistique ኣዚ ወብሳት እዚ ከም እትዕዘብዎ ኣብ Carif-Oref. ዘለኹም ዝደተኛታት ምእንቲ እቲ ዝግባእ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኣፍልጦን ፣ ትምህርቲን ንኽረኽቡ ዝጽዕር ትካል እዩ

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርስ ተሳተፉ

እዚ ናይ ውብሳይት መደብ እዚ ኣብ ጥቓኹም መንበሪኹም ዘሎ ናይ ስልተና ዕድላት ዝሕብር ኮይኑ፣ ኣክትፍትሹ እንከለኹም ፣ ቅድም ደፓርትመነትኹም ደሓር ከተማኹኹም እናገብርኩም፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ደረጃ ናይ ፈረንሳ ብዕዓትኩም ንጸሓፍሉ።

ናይ ፈረንሳ ቅዓትኩም ክብ ኣብልዎ

ናይ ቋንቋ ክእለትኩም ምስ እተማዕብሉ ፣ ብርግጽ ኣብ እዚ ዝስዕብ ነገራት ማለት

-ናይ ምምሕዳር ወረቓቕቲ ኣብ ምርዳእ

- ስራሕ ኣብ ምርካብ

- ዝተፈላለዩ ኣድለይቲ ዲፕሎም ናይ ፈረንሳ ኣብ ምሕላፍ ። ን ወዘተን ክሕግዘኩም እዩ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ናይ ቋንቋ ስልተና ብ ሃገራዊ ማፕ ድለይዎ carte nationale

ካን ካታጎሪ ናሽናለ ናይ Cari-Oref, ወብሳይት ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውዑ https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html#about

እዚ ካርታ ድማ ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ካርት ናሽናለ ዘሎ ክሕብረኩም እዩ። . ኣብ ኡ ድማ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ክእለትኩም ገምግምሙን፣ ዝገኦደለ ንምምላ እተመሃሩን፣

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
18 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Réseau des Carif-Oref
Réseau des Carif-Oref

Partenaires

Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN)
Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN)

Responsable

Réseau des Carif-Oref

Réseau des Carif-Oref

Partenaires

Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN)

Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN)