ናይ ሰ ኣላይ ወይ ካሜራ ማን ዝጽዋዕ ስልጠና ምውሳድ፣
ምስ ሁማኩፕ ኣመል ፍራንስ (Humacoop - Amel France) ዝተባህለ ትካል ወይ መደብ፣

ናይ ሰ ኣላይ ወይ ካሜራ ማን ዝጽዋዕ ስልጠና ምውሳድ፣

ምስ 
ሁማኩፕ ኣመል ፍራንስ (Humacoop - Amel France) ዝተባህለ ትካል ወይ መደብ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ26 juil. 2021

እንታይ ኢዩ?

ኣብዚ ብስእነት ናብራ ምኽንያት ካርቲየ ፕሪዮሪቴር (quartiers prioritaires) ተባሂሉ ዝፍለጥ መጸው ዒ ዘለዎ ኮይኑ እዚ ስልጠና ንምውሳድ ቀዳምነት ዝወሃበን ገዛውቲ ንዝነብሩ ንኹሎም መንእሰያት ነባሮ ከተማ ግሮኖብልን ንመንእሰያት ሓተትቲ ዑቕባ ስደተኛታትን ዝምልከት ስልጠና ናይ ሰ ኣላይ ወይ ካሜራ ማን (photographie) ከምዘለና ክንሕብረኩም ከለና ዝስመዓና ሓጎስ ወሰን የብሉን።

ብመንገዲ እቲ እትስእልዎ ዝተፈላለየ ዓይነታት ስእልታት ጌርኩም ሓሳባትኩምን ውሽጣዊ ስምዒታትኩምን ነጻ ኮይንኩም እትገልጹሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚን ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ምስ ሓደሽቲ ሰባት ናይ ምልላይ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ትረኽቡ ማለት እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 25 ዕድመ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 25 ዕድመ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓሳባትኩም ነጻ ኮይንኩም ግለጹ፣

በቲ ዝተመሃርኩሞን ውህበትን ናይ ምስኣል ጥበብ ተጠቒምኩም ክትብልዎ እትደልዩ ናይ ውሽጢ ሓሳባትኩም ክትገልጹሉ እትኽእሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ይኾነልኩም ኣሎ ማለት እዩ።

ምስ ሓደስቲ ሰባት ተላለዩ

እዚ ኣጋጣሚ እዚ እምበኣር ነቲ ምስ ሓደሽቲ ሰባት ዝገበርኩሞ ጽቡቕ ናይ ምልላይ ኣጋጣሚ እተደልዱሉ ጽቡቕ ዕልድ ይኾነልኩም ኣሎ ማለት እዩ።

እቲ ዝሰኣልኩሞ ስእልታት ስነ ጠበባትኩም ንተዓዘብቲ ወይ ንበጻሕቲ ንምርኢት ኣቕርብዎ።

ኣብ ምዝዛም ወይ መፈጸምታ እተን ክትመሃርወን ተዳልየናልኩም ዝነበራን ዝወሰድኩምወንን ዓሰርተ ክልተ(12) ናይ ስልጠና መደባት ኩለን እተን ዝሰ ኣልኩምወን ስእልታት ስነ ጠበባትኩም ንኹሎም ተዓዘብቲ ወይ ንበጻሕቲ ንምርኢት ክቐርባ እየን።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ብኢመይል ርኸቡና

info@amel-humacoop.org

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Humacoop Amel-France

Humacoop Amel-France