ኣብ ናይ ምምሕዳር ወረቐት ንምስላጥ ደገፍ ምርካብ
ምስ ካብ ADATE

ኣብ ናይ ምምሕዳር ወረቐት ንምስላጥ ደገፍ ምርካብ

ምስ 
ካብ ADATE

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ9 juin 2021

እንታይ ኢዩ?

L'Adate ሕደ ማሕበር ኮይኑ፣ ኣብ ናይ ቤትጽፈታት ወረቕቅቲ ኣብን ናይ ናይ ሕጊ ጉዳይኩምን ምስላጥ ንምእንጋድኩም ዝነጥፍ ማሕበር እዩ።

.

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ዝግባኣኩም መሰል ናብ ምርካብ ጉዳያትኩም ንምስላጥ

. ብቐጻሊ ስራሕ ንምትሕሓዝኩም የሰኒ

ናይ ምምሕዳር ደብዳቤ ንምምላስ ምሕጋዝ

. ናይ ምምሕዳር ደብዳቤ ንምምላስ ምሕጋዝ፣ ናይ ኢንተርነት ብቐጥታ ዝሰላሰል ናይ ምምሕዳር ነገር፣ምስላጥ ፣ናይ ኢንተርነት ሓገዝ ምርካብ፣
ነቲ ቕጥዕታት ምምላእ ወዘተ።

ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ናይ ምሕታት መሰልካ ምፍላጥ

ኣብ ናይ ቤትርፍዲ ጉዳያት፣ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ፣ ጉዳያት ምስላጥ ናይ ፣ ቁዕባ ንናይ መንበርሪ ወረቐት፣ ናይ ቤተሰብ
ምጥርናፍ ጉዳያት፣ዳግመ መርኻብ ፣ ናይ ፈረንሳ ዜግነት፣ ምሕታትን
ናይ ገዛን ካልእን መሰላት ምሕባር።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምስ ንስድተኛታት ዘራኽብ ናይ ኢተርነት ወብሳይታት ምርኻብ።

ምስ ንስድተኛታት ዘራኽብ ናይ ኢተርነት ወብሳይታት ፣ ብዛዕባ ናይ ፍርዲ መሰላት፣ ምሕታት ፣ ሰኑይ፣ ዓርቢ፣ ካብ ሰዓት 9ን30 ክሳብ 12ን30 ከምኡ እውን፣ ካብ ሰዓት14 ክሳብ 17ሰዓት። 04 76 44 51 85.

ኣብ ቀዋሚ ቴለፎንና፣ ብምድዋል፣ ናይ ምስናይና ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ን ሰኑይን ሓሙስን ጥራይ

ንእትድውሉ ሰባት ድማ ካብ 14h ክሳብ 17h ብ 04 58 17 64 83 ርኸቡና።

ኣድራሻና l'ADATE ኣብ Grenoble እዩ።

· Maison des Habitants le Patio

ኣብ 97
galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble

ዓርቢ ፣ ሰዓት 9ክሳብ12. ብቖጸራ : 04 76 22 92 10

· Maison des Habitants de Prémol

ኣብ Quartier
village Olympique - 7, rue Henri Duhamel

ሰኑይ 14h –
17h . ከምኡ እውን ዓርቢ : 04 76 09 00 28

· Maison des Habitants des Baladins

31, place des Géants 38100 Grenoble

መወዳእታ ሰሉስ ፣ናይ መፈለምታ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰሙን 14h – 17h ቆጸራ : 04 76 33 3503

  • ኣብ Maison
    des Habitants Anatole France

68 BIS Rue Anatole France 38100 Grenoble

ቀዳማይ ዓርቢን ናይ ነፍስወከፍ ወርሒ፣ 14h ክሳብ 17h. ቆጸራ ምውሳድ : 04 76 20 53 90

ኣዛራቢ ምርካብ :

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
ADATE

ADATE