Être accompagné dans le Var
ምስ ፕሮግራም በያንቨኑ ኤ Bienvenu-es

Être accompagné dans le Var

ምስ 
ፕሮግራም በያንቨኑ ኤ Bienvenu-es

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ18 mai 2021

እንታይ ኢዩ?

ማሕበር Bienvenu-esብ DDCS እናተመወለ ዝሰትሕ ኮይኑ ን ስደተኛታት ፍሉን ናይ ምስናይ መደብ ክሳብ 24 ዝጸንሕ ን ነበርቲ Var ንዘለዉ ኣገልግሎት ምሃብ እዩ ። እቲ ኣገልግሎት ድማ ከከም ኣብ ሓገዝ እትደልዩሉ ነገር ማለት ብፍላይ ኣብ (ናይ ማሕበራዊ ኣገግለግሎትን ናይ ስራሕ ).ምስ ዝከውን።

ብሳላ እዚ መደብ እዚ ፣ ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ንምስላጥ፣ ኣብ ገዛን ስራሕን ስለጠና ኣብ ምርካብን ካልእን ... ይተሓጋገዝ

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 12 ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

83 - Var

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 12 ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

83 - Var

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ከከም ጠለብኩም

ሓደ ሓገዝን ኣሳላይነትን ፣ ኣብ መሰልላት ምፍላጥ፣ ኣብ ምርካብ ገዛ ስራሕን ስልተናን ትምህርቲን ...ትረኽቡ

ብ ሓገዝ ሰብ ሞያ

ብሳላ እዚ መደብ ምስ ሓያሎ ኣሲስታንታ ሶሻልና (ንዝተፈላለየ መሰላትኩም ፣ ገዛ ምርካብን ካልእን )ኣድለይቲ ምኽርታትንን ሞናዊ ሓገገዝን (ናይ ስራሕ ሓበሬታታትን ) ትረኽቡ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ሓደ መሕተት ቀጥዒ ምምላእ

ነዚ መደብ ንምኽሳብ ፣ነዚ መሕተት ቅጥዒ ናይ ሓበሬታት ምልእዎ ዳውንሎድ ግበርዎ እዚ ሊልክና :

https://face-var.org/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-dorientation-Programme-Bienvenu-es.pdf

ብ 0494360085 ደውሉልና

ወይ እውን ቆጸራ ንምሓዝ ብ 0494360085. ደውሉልና

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
6 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
FACE VAR

FACE VAR