Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ኦክሲጀን ኣሶሴሽን(Association Oxygène) ዝተባህለ ማሕበር፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

14€ ኣብ ዓመት

ኣበይ ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ንጀመርቲ፣ ምእንቲ ንማሕበራዊን መዓልታዊ ናብራ ዝጠቕሙኹም ንኣብነት፣ ናብ ሓኪም ካልእን ቆጸራ ምሓዝ፣ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ደቆም ብግቡእ ምርዳእን ካልእን፣ ዝጠቕሞም ትምህርቲ ምሃብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምጽናዕ ኩሎም ኣገዳስቲ ቃላትን ሓረጋትን፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ርእስኹም ክ ኢልኩም ንምንባር ዝሕግዙ (ጥዕና፣ ህጻናት፣ ስራሕ ፣ ኣዕሩኽ ) ወዘተ ዘተኮረ።

እቶም ስልጠናታት ኣብ ፣ ምዝርራብ ዘተኮሩ እዮም፣ ኣብ ሓያሎ ዕላላትን ውሑድ ሰዋስው ወይ ግራመር ጥራይ ዘለዎም እዮም።

ብዘይካ እዚ እውን፣ ማሕበርና ኦክሲጀን ኣሶሴሽን ብዘይካ እዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና ካል ኦት ንጥፈታትን መደባትን ኣዳልዩ ኣሎ፣ን ኣብነት ከም ናይ ናይ ምስፋይ ክዳን: ስእሊ: ዮጋ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት እውን የሰላስል እዩ።

እዚኣቶም ድማ፣ ምስ ተቐማጦ ከተማ ቦርዶ(Bordeaux ) ንምልላይ ኣዝዮም ሓጋዝቲ እዮም።

ከመይ ንገብሮ?

ምስ ደወልኩም ድማ ብዝዕባ እዚ ጉዳይ ዝምልከታ ሰብ ንምዝር ራብ ምስ ሎኣና ክዛረብ ደልየ ኔረ እሞ ምስኣ ግዳ ኣራኽቡኒ በጃኩም ኢልኩም ሕተቱ ከራኽቡኹም ምእንቲ፣

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
anjlanjlተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
erika_danerika_danተርጓሚ/ሚት
oxygèneoxygèneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ