ኣብ ትምህርቲ ቖልዑ ምትሕግጋዝ ንምርካብ
ምስ ሰኩኽ ካቶሊክ ናይ ቦርጎኝ Bourgogne

ኣብ ትምህርቲ ቖልዑ ምትሕግጋዝ ንምርካብ

ምስ 
ሰኩኽ ካቶሊክ ናይ ቦርጎኝ Bourgogne

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ19 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ዙርያ ምትሕጋዝ ናይ ትምህርቲ ምስ ዝመጽእ እዚ ዝስዕብ መደባት ኣሎና

  • ሓገዝኣብ ዕዮ ገዛ ምስራሕ
  • ምስ ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ኣካላት ምምሕዳርን መምህራንን ምርኻብ
  • ንቆልዑ ናብ መጻወቲን መዘናግዒን ቦታታት ምውሳድ ንወለዲ ኣብ ናይ ደቆም ዘሎ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ምትሕብባር ወዘተ።
  • ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ንኣባላትና ምሕታት ኣይትጠራጠሩ፣ ( ቀዳምነት እንህቦ ን ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ ንዘለዉ ተመሃሮ ምዃኑ ክትርድኡልና ድማ ንፈቱ)

ብተወሳኽ እውን ንኣብ ኣሸጋሪን ዘይጥጡሕ ኩነታት ዘለዉ እውን ቀዳምነት ይህብ።

ኣብ እዚ ክፍለጥ ዘለዎ፣ ኣብቲ እንገብሮ መዓልታዊ ርክብ ፣ኣብ ናትና ባህላዊ ን ማሕበራዊን ንጥፈታት ክትሳተፉ ክንጥይቐኩም ምዃንና ክንሕበ እውን ንፈቱ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ትሕቲ / ጎደሎ 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ትሕቲ / ጎደሎ 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ንሓፈሻዊ ምድግጋፍን ምትሕጋዝን

ካብ ምትሕግጋዝ ናይ ዕዮ ገዛ ዝሓለፈ፣ ሓፈሻዊ ሓገዝን ደገፍን ናይ ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ምስ ትምህርቲ ቆልዑ ዝተኣሳሰረ ክንሕግዘኩም ኢና።

ቀጻሊን ተኸታታሊን ስሩዕን ደገፍ ንምርካብ

እዚ ንምዃን ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛ ናይቶም ቤተሰብ ብምኻድ፣ ምስ እቶም ቆልዑ ንሓደ ሰዓት ብምጽናሕ ነሰላስሎ።

እቲ ደገፍን ምትሕጋዝን፣ ብውሑዱ ን ሓደ ዓመተ-ትምህርቲ: ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ፣ ከከም ኩነታቱ ክናዋሕ ይኽእል እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ እዚ ካርታ ዘሎ ቀይሕ ነቑጣ መሓበርታ ብምጥዋቕ ንምርካብ ይከኣል።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogne

SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogne