ብዛዕባ መሰላትካ ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ፣
ምስ ብዛዕባ መሰላትካ ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ፣

ብዛዕባ መሰላትካ ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ፣

ምስ 
ብዛዕባ መሰላትካ ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ፣

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ30 avr. 2021

እንታይ ኢዩ?

ስራሕን  ዝምልከት፣ ዘይክፈሎ ቀዋሚ ናይ ሕጊ ሓገዝ፣
እዞም ቀወምትን ናይ ነጻን ምስጢራውያንን ናይ ሕጊ ምሕጋዝን ምስላጥ ጉዳያትን፣ ዝሳልጥዎም ጉዳይት እዞም ዝስዕቡ እዮም፣

  • መሰል ስደተኛታት ( ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን "
    séjour"፣ ብዛዕባ ምሕታት ዑቕባን"asile")፣  
  • መሰል ቤተሰብን፣
  • መሰል ስራሕን  ዝምልከቱ እዮም፣

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብዛዕባ መሰላትካ ንምሕታትን ምርካብን፣ ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ፣

ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ ብዛዕባ መሰላትካ ንምሕታትን ምርካብን፣ ብዛዕባ ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት እንገብሮም
ምስላጣት ማለት መሰል ስደተኛታት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን፣ ብዛዕባ ምሕታት ዑቕባን፣ መሰል
ቤተሰብን፣ መሰል ስራሕን  ዝምልከቱ እዮም፣  

ግቡእ ምኽሪ ምርካብ ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት እንገብሮም ምስላጣት ሓገዝ ንምርካብ ኽንክእል፣

ኣብ ከነሳልጦም እንደልዮም ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓን ኣብ ቀወምቲ ናይ ሕጊ ሓገዛት  ግቡእ ምኽሪን ሓገዝን ወይ ምስላይን ምርካብ፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራ ምሓዝ፣

ቆጸራ ንምሓዝ በዚ ቁጽሪ ቴሌፎን
03.80.48.90.28  ክትድውሉልና ኣድላዪ እዩ፣

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CIDFF

CIDFF