ውልቃዊ ፕሮጀክት ንምትግባር ደገፍ ምርካብ
ምስ ብሳላ Mission locale des Marches de Bourgogne

ውልቃዊ ፕሮጀክት ንምትግባር ደገፍ ምርካብ

ምስ 
ብሳላ Mission locale des Marches de Bourgogne

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ9 juil. 2021

እንታይ ኢዩ?

Mission locale ሓደ ማሕበር ኮይኑ ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ንዘለዉ ሰባት፣ ካብ ዓለመ-ትምህርቲ ምስ ዝወጹ፣ ንዓኣቶም ኣብ ምትግባር ውልቃዊ ፕሮጀክታት፣ ከም እኒ ምንዳይ ስራሕ : ምስልጣን : ገዛ ኣብ ምርካብ ኣብ ጥዕናን መጓዓዝያን ከምኡ እውን : ምውሳድ ዜግነት ንካልእን ይተሓጋገዝ።

ኣብ ወረዳ Montbard ከኣ ኣብ ገለናይ 5 Mission Locale ማከላት ድማ እዚ ዕድል እዚ ዘካፍለሉ ቦታታእ ገለ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 25 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 25 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብ መምርሒታቱ ንምሕጋዝ

Mission locale ኣብ ምህናጽ ናይ መጻኢ ናይ ስራሕ ንውልቃዊን መደባትን ኣብ ምትግባር ፕሮጀክትኹም ይደጋገፍን ይሳተፍን።

ቁጠባዊ ሓደገፍ ንምርካብ

ንምዕዋት መደባትኩም፣ ኣብ ገለ ገለ ኹነታት ገንዘባዊ ሓገዝ ክትጥይቑ’እው ንትኽእሉ ኢኹምካብ Mission locale

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራ ውሰዱ ኣብ Mission locale !

ምስ ኣማኸርትና ንምርኻብ ቆጸራ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ብ ቴለፎንና 03.80.92.36.23 ወይ እውን ኣብ ዝቐርበኩም ቦታ ምእንቲ ክትመርጹ፣

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne
Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Partenaires

Mission Locale des Marches de Bourgogne
Mission Locale des Marches de Bourgogne

Responsable

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Partenaires

Mission Locale des Marches de Bourgogne

Mission Locale des Marches de Bourgogne