ናይ ህዝባዊ ውዕል ስምምዕ ምውህሃድ
ምስ ኦፊ

ናይ ህዝባዊ ውዕል ስምምዕ ምውህሃድ

ምስ 
ኦፊ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ27 mai 2021

እንታይ ኢዩ?

ህዝባዊ ስምምዕ ናይ ምውህሃድ እዚ መደብ ንኵሎም ስደተኛታት ፈረንሳ ዝመጹ ፣ ብፍላይ ናይ ዑቕባ ወረቐት ዝወስዱ ወይ ሱብሲደር መከላኸሊ ዘለዎም፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ናይ ምንባር ድለየት ዘለዎም\ወን ወይ ክንበሩ ዝጀመሩ ይምልከት

ፌርማ ናይ ስምምዕ ኢንተግርየት ረፓቢልካን ፣ህዛባዊ ስምምዕ ግዴታ ኡዩ ::

እዚ ዋዕላ ስምምዕ ንረፍጂ ወይ ስዴተኛታት፣ ኣብ ምውህሃድ ናይ ህዛባዊ ንኣስታት 5 ዓመት ይወስድ ::

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ህዝቢ ፣ ሓደሽቲ ዝመጹ ስደተኛታት

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ኣገዳሲ

ህዝቢ ፣ ሓደሽቲ ዝመጹ ስደተኛታት

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ውልቃዊ ቃል መሕትት ቀንዲ መሰራታዊ ኢዩ ::

ብሓደ ሰራሕተኛ ናይ ኦፊ ቃል መሕትት ንምግባር ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ኵነታትኩም ንምግምጋምን ዘድልዩ ነገራት ተጠልብቲ ንምምላእ ፣ ከም ኡውን ሓበሬታት ንምርካብ ፣ ን ኣብነት ስራሕ ብኸመይ ንረክብ ንምፍላጥ ከ እንግደኩም ኢዩ ::

ሰራሕተኛ ናይ ኦፍ ; ኣፈረንሳይ ናይ ህዝባዊ ምውህሃድ ስልጠና ፎርማሲዮን ስቪክ ከመዝገበኩም\ክን ናይ ግዴታ ኢዩ ::

ኣድላዩ እንተ ኾይኑ ትምህርቲ ቃቋንቋ ፈረንሳ::

ፎርማሲዮን ወይ ኮርስ ስልጠና

ን 4 መዓልታት ይወስድ ስልጠና ፣ ኣብዚ ፈረንሳይ ናብራ ፣ ኣብ 5 ዓይነተ ዛዕባታት ክንምሃር ምድህሳስ ሃገረ፣ ክፍሊ ጥዕና ፣ ስራሕ ፣ ስድራቤት ወለዲ ፣ ብዛዕባ ናይ መንበሪ ገዛ ወዘተ::

ስልጠና ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

ቋንቋ ፈረንሳ ፣ በ ብደረጃታት ተሰሪዖም ኣለው ናይ 100 ፣ 200 ሰዓት ናይ 400 ሰዓት፣ ን ክሳብ 600 ሰዓታት ዝወስድ ኮርስመልከዒ ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ፣ቃንቃ ደረጃ ትምህርቲ ክሳብ ደረጃ niveau A1 ንምብጻሕ :: ኣብ መዓልታዊ ናብራ ኣብ ምዝራብ ዝሕግዘና ኣፍልጦ እዩ ::

መወዳእታ ቃል መሕትት ናይ ሲር CIR

ድሕሪ 3 ወርሒ ናይ ፎርማሲዮን ኮርስ ትምህርቲ ፣ ብ ቤት ጽሕፈት ኦፍ መጸዋዕታ ክቀረልበልኩምኢዩ፣ ኣብ ናይ ቆጸራ ግዜ ገምጋም ናይ ኮርስ ትምህርቲ ከተካይዱ ፣kemAuwn ናይ ስራሕ ንምርካብ ኢዩ :: እዚ ዕድል ምስ ሕብረተ ሰብ ብቀሊል መንገዲ ኣብ ምውህሃድን የጠቓልል ::

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቤት ጽሕፈት ኦፍ ርክብ ከካይዱ ኢዮም ምሳኹም ::

ናትኩም\ ናይ ኮንትራት ወይ ናይ ስምምዕ ወረቐት ንምፍራም ቤት ጽሕፈት ኦፊ በዓሎም ምሳኹም ርክብ ክብገሩ ኢዮም ::

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
102 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Direction générale des étrangers en France
Direction générale des étrangers en France

Partenaires

Le Parcours d'Intégration Républicaine
Le Parcours d'Intégration Républicaine
Office français de l'immigration et de l'intégration
Office français de l'immigration et de l'intégration

Responsable

Direction générale des étrangers en France

Direction générale des étrangers en France

Partenaires

Office français de l'immigration et de l'intégration

Office français de l'immigration et de l'intégration