ብሕሱር ዋጋ ምግዛእ፣
ምስ ድኳን ናይ ሕሱር ክዳውንቲ መሸጣ (ምትሕግጋዝ)፣

ብሕሱር ዋጋ ምግዛእ፣

ምስ 
ድኳን ናይ ሕሱር ክዳውንቲ መሸጣ (ምትሕግጋዝ)፣

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ4 juin 2021

እንታይ ኢዩ?

ሓደስቲን ሰብ ዝተጠቕመሎም ወይ ናይ ሓራጅ ክዳውንቲ፣ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ነገራት ጠቐምቲ ነገራት፣ ከም ኡውን ኣብ ገለ ድንኳውንትና ፍሉይ መስርዕ ወይ ኣቑሑት ዝድርደረሉ ፍሉይ ቦታ፣ ባህላውያን ኣቑሑትን እንሸጠሎም እዋናት ከምዘሎና ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብቑጽሮም ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ንመሸጣ ዝተዳለዉ ኣቑሑት ኣለዉና።

ዝተፈለልየ ዓቐንን ዓይነትን ዘለዎ ክዳውንቲ ኣለውና፣ ናውቲ ናይ ገዛ ከይተረፈ ከምዘለዉና ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ብሕሱር ዋጋ

ዋጋታት ቀረብና: ሕሱርን :ንምትሕብባር ዝዓለመን ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝብጽሖን ኩሉ ደላዪ ሰብ ማለት ዓዳጊ ክገዝእ ከምዝኽእል ምዃኑ ከይሓበርናኩም ክንሓልፍ ኣይንደልን።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብተን ድኳናት ንረኸብ ወይ ናብኡ ንኺድ

ናይ ስራሕ ሰዓታትና ዝተፈላለየ እዩ። ኣብዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ስነ ካርታ ካብ ዝርከባ ድንኳናትና ኣብ ሓንቲኤን ንምኻድ፣ ኣብታ ቤት ጽሕፈትና ከምዘለዋ እተርእይ ቀያሕ ምልክት ብምጥዋቕ ፣ እታ እትሕሸኩም ብምሕራይን ብምምራጽን፣ ብቐጥታ ናብታ ባህ እትብለኩምን እትቐርበኩምን ድኳን ክትድውሉ ክትከዱን፣ ኬድኩም ድማ እቲ ዝደለኹሞ ነገር ክትገዝኡ ከምእትኽእሉን ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogne

SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogne