ከም ጓል ኣንስይቲን ሓዳሽ መጻኢት መጠን ፣ ህወተይ ብሓድሽ ናይ ምህናጽ መደብ
ምስ ተግብራዊ

ከም ጓል ኣንስይቲን ሓዳሽ መጻኢት መጠን ፣ ህወተይ ብሓድሽ ናይ ምህናጽ መደብ

ምስ 
ተግብራዊ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ውልቃዊ ሓገዝ (2ግዜ ቃል መሕትት )ከምኡ`ውን ብሓባር ( ንጥፈታት 3 መዓልቲ ) ብፍሉይ መደብ ንደቂ ኣንስቲዮ ሓደሽቲ ኣብ ረፑብሊክ ፈረንሳ ተሳተፋ

ዕላማ ናይ`ዚ መደብ ንደቂ ኣንስትዮ ሓደሽቲ ፣ ሓደ መደብ ናይ ሓባር ንምህናጽ ምስ ድሕረ ባይታ ዝተኣሳሰር ካብ ተምክሮ ወጻኢ ዘጥረየኦ ሞያ ምምዕባል እዩ ኣብ ዝብለጹ ፍልጠትብምጽቃም ፣ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ፣ ኣብ ምስላጥ ሕጋዊ ከም ኡውን ኣብ ቁጠባ ምድንፋዕ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ስደተኛ ጋል ኣንሰይቲ ፣ ወይ መጀመርያ ግዜ ዝምጸት ኣብ ረፑብሊክ ፈረንሳ ንዝመጻ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 15 መዓልቲ ክሳብ - 1 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ስደተኛ ጋል ኣንሰይቲ ፣ ወይ መጀመርያ ግዜ ዝምጸት ኣብ ረፑብሊክ ፈረንሳ ንዝመጻ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 15 መዓልቲ ክሳብ - 1 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ፍልጠትን ክእለትን ምልላይ ፣ ከምኡ`ውን ሓይለን ብምግንዛብ ክብሪ ንምሃብን ዘጠቓለለ

እዞም ንጥፈታት ናይ ሓባር ናትክን ክእለት ንምግንዛብ ክሕግዘክን ይኽእል፣ ካብ`ዚ መሰረት ከኣ ኣብ መስርሕ ስራሕ ምድላይ ክሕግዝን ክብሪ ክህበከን ይኽእል።

ናትክን ፕሮጀክት ሓፈሻዊ ናይ ሞያዊ ምህናጽ

ኣብ`ዚ ግዜ ናይ ንጥፈታት ነዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ከተማልኣ ትኽእላ

*ነዚ ነገር ንምፍጻም ፣ እንተ ተኻኢሉ ናትክን ናይ ሞያዊ\ት ክእለት ንምስፋሕን ንምዕባይን ምድላዋት ምግባር፤፣

*ምስ ግዜ ዝተኣሳሰሩ ከሰክፉ ዝኽእሉ ነገራት ኣስፍሕኪ ምሕሳብ ፣ ኣብ ክሉ ደቀቅቲ ነገራት ምድላዋት ምግባር፣ኣብ ውልቃዊ ሂወትኪናይ ሞያዊ ምስትውዓል፣፤

ምስልጣን \ምሕባር

እዞም ንጥፈታት ነዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ንከተማልኣ ይሕግዙ

*ምስልጣን ሓበሬታ ምርካብ ብዛዕባ መሰልን ማዕረትን ኣብ ስራሕ ፣ ደቂ ኣንስቲዮን ደቂ ተባዕትዮን፣ ምምዛንን ፍልልይ ኣድልዎ ምግባር፤፣

*ኣብ ረፑብሊክ ፈረንሳይ ናይ ሞያዊ ስራሕ ምትእታው እኹል ሓበሬታ ምርካብ፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ዕለት መዝገባ

ኣብዚ ሊንክ ጥብቆ ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ንጥፈታት መሳርሒን ዕለት መዝገባን ክተረኻባ ትኽእላ፤ ንዝያዳ ሓበሬታ ምስ 7 CIDFF ናይ ዞባ ፓካ ነዚ ንጥፈታት ዘቅርቡ ርክብ ግበራ፣ እላ፤ ici

ወይ ናብ le CIDFF ኣብ ናትክን ዞባ ብምድዋል፣ ክትምዝገባ ትኽእላ ፣ (ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ካርት ረኣያ)

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
FR-CIDFF PACA

FR-CIDFF PACA