ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ሓዳሽ ዝመጻእኩ ብሙኻነይ ከም ጋል ኣንስይቲ መጠን ናይ መጻኢ ሂወተይ ሓደ መደብ\ፕሮጀክት ምህናጽ፤፣
ምስ ተግብራዊ\ት

ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ሓዳሽ ዝመጻእኩ ብሙኻነይ ከም ጋል ኣንስይቲ መጠን ናይ መጻኢ ሂወተይ ሓደ መደብ\ፕሮጀክት ምህናጽ፤፣

ምስ 
ተግብራዊ\ት

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 21 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ውልቃዊ\ት ሓገዝ (ክልተ ግዜ ቃል መሕትት )ከምኡ`ውን ብሓባር ( ንጥፈታት 3 መዓልቲ ) ብፍሉይ መደብ ንደቂ ኣንስቲዮ ሓደሽቲ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻ፣

ዕላማ ናይ`ዚ መደብ ንደቂ ኣንስትዮ ሓደሽቲ ዝመጻ፣ ሓደ መደብ ፕሮጀክት ናይ ሓባር ንምህናጽ ወይ ናይ ሞያዊ\ት ምስ ድሕረ ባይታ ዝተኣሳሰር ካብ ተምክሮ ናታተን ኣብ ወጻኢ ዘጥረየኦ ሞያ፤፣

ኣብ ግዝኣት ሃገረ ፈረንሳይ፣ ኣብ ዝብለጹ ፍልጠታት ብምጽቃጥ ፣ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ፣ ኣብ ምስላጥ ሕጋዊ\ት ከም ኡውን ኣብ ቁጠባ፣፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ስዴተኛ ጋል ኣንሰይቲ ፣ ወይ መጀመርያ ግዜ ዝምጸት ኣብ ግዝኣት ሃገረ ፈረንሳይ፤፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 15 መዓልቲ - 1 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ስዴተኛ ጋል ኣንሰይቲ ፣ ወይ መጀመርያ ግዜ ዝምጸት ኣብ ግዝኣት ሃገረ ፈረንሳይ፤፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 15 መዓልቲ - 1 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናተን ፍልጠትን ክእለትን ምልላይ ፣ ከምኡ`ውን ናተን ሓይሊ ብምግንዛብ ክብሪ ንምሃብ፤፣

እዞም ንጥፈታት ናይ ሓባር ናትክን ክእለት ንምግንዛብ ክሕግዘክን ይኽእል፣ ካብ`ዚ መሰረት ከኣ ኣብ መስርሕ ስራሕ ምድላይ ክሕግዝን ክብሪ ክህበከን ይኽእል፤፣

ናትክን ፕሮጀክት ሓፈሻዊ ናይ ሞያዊ\ት ምህናጽ

ኣብ`ዚ ግዜ ናይ ንጥፈታት ነዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ከተማልኣ ትኽእላ፤፣

ነዚ ነገር ንምፍጻም ፣ እንተ ተኻኢሉ ናትክን ናይ ሞያዊ\ት ክእለት ንምስፋሕን ንምዕባይን ምድላዋት ምግባር፤፣

ምስ ግዜ ዝተኣሳሰሩ ከሰክፉ ዝኽእሉ ነገራት ኣስፍሕኪ ምሕሳብ ፣ ኣብ ክሉ ደቀቅቲ ነገራት ምድላዋት ምግባር፣ኣብ ውልቃዊ ሂወትኪ\ን ናይ ሞያዊ\ት ምስትውዓል፣፤

ምስልጣን \ምሕባር

እዞም ንጥፈታት ነዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ንከተማልኣ ይሕግዙ

ምስልጣን ሓበሬታ ምርካብ ብዛዕባ መሰልን ማዕረትን ኣብ ስራሕ ፣ ደቂ ኣንስቲዮን ደቂ ተባዕትዮን፣ ምምዛንን ፍልልይ ኣድልዎ ምግባር፤፣

ኣብ ግዝኣት ሃገረ ፈረንሳይ ናይ ሞያዊ\ት ስራሕ ምትእታው እኹል ሓበሬታ ምርካብ፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ዕለት መዝገባ

ኣብዚ ሊንክ ጥብቆ ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ንጥፈታት መሳርሒን ዕለት መዝገባን ክተረኻባ ትኽእላ፤፣ https://paca-fr.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55/ateliers-operation-elles/actu-309.html

ንዝያዳ ሓበሬታ ምስ 7 CIDFF ናይ ዞባ ፓካ ነዚ ንጥፈታት ዘቅርቡ ርክብ ግበራ፣

ወይ ናብ le CIDFF ኣብ ናትክን ዞባ ብምድዋል፣ ክትምዝገባ ትኽእላ ፣ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ካርት ረኣያ፤፣

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

FR-CIDFF PACA