ፈተና ደረጃቋንቋ ፈረንሳይ
ምስ ፕላት ፎሩም ላንጎስቲክ 34

ፈተና ደረጃቋንቋ ፈረንሳይ

ምስ 
ፕላት ፎሩም ላንጎስቲክ 34

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 mars 2021

እንታይ ኢዩ?

ፕላት ፎሩም ላንጎስቲክ 34 ፣ ስዴተኛታት ኢሮፓዋን ዘይኮኑ ምስ ኦፊ ናይ ምውህሃድ ብውሑድ ናይ 5 ዓመት (ሲር CIR) ዝፈረማ ፤፣ ብነጻ ፈተና ናይ ቃንቃ ፈረንሳይ ተቅርብ፣ ከምኡ`ውን ተወሳኺ ውልቃዊምኽሪ ትህብ ፣

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

2h ሰዓት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

34 - Hérault

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

2h ሰዓት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

34 - Hérault

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናትካ\ኪ ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ ብቃልን ብጽሕፈትን ምፍላጥ

ብመሰረት መወከሲ ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ፣ ፈተና ናይ ክልተ ሰዓተ ቋንቋ ፈረንሳይ ንምፍላጥ ይሕገዝ፣፤

ሓደ ኮርስ ፎርማሲዮን ምዝዛም ምስ ናትካ\ኪ ኵነታት ዝከይድ መደብ

እዛ ፕላት ፎሩም ላንጎስቲክ - ስነ-ቋንቋ : ምስ ናትካ ደረጃ ዝከይድ :ድልየትካ ንምምላእ ሓደ ፎርማሲዮን ስልጠና ናይ ስነ-ቋንቋ ንምርካብ ሓገዝ ተብርክት

ሓበሬታት ምርካብ፣ ብዛዕባ ኮሩስ ስልጣነን ብዛዕባ ቋንቋ ፈረንሳይ፤፣

ሓበሬታት ብዛዕባቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዞባታት ህያብ ተቅርብ፣ ከምኡ`ውን ቴማ ብዛዕባ ምስ ስነ-ቃንቃ ዘተኣሳስር፣፤ ቋንቋ ኣልፋ ቤት ፣ ትምህርቲ ንስዴተኛታት ዲፕሎም ናይ ዘይግነት ንምሕታት ፣ ንምውሳኽ ደረጃታት ወይ ትምህርቲ ንምቅጻል ካልእን ……..

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራ ሓዙ

ምስ ፕላት ፎሩም ናይ ላንጎስቲክ ስነ-ቃንቃ፣ ቆጸራ ንምሓዝ በዚ ዝስ ዕብ ቁጽሪ ተሌፎን ወይ ኣደረስ ኢመይል ቆጸራ ሓዙ\ዛ፤፣

መደውሊ ቁጽሪ ተሌፎን 04 67 83 59 82

  • ርክብ መግበሪ ኢመይል ኣድረስ contact.pl34@adoc-conseil.fr

ዝኾነ ዓይነት ፍሉይ መምርሒ ትእዛዝ ኣገዳሲ ኣይኮነን

ቦታ ናይ መፈተኒ

: ኣብ ናትና መቀበሊ በዚ ዝስዕብ ኣድረስ ነእንግድ

* Montpellier ሞንፐሊየ : 121 rue d'Athènes - 34000 Montpellier

  • Béziers በዚየ : 45b av de la Voie Domitienne - 35400 Béziers

ከም ኡውን ናብ ዝተፈላልዩ ኣቃውማታት ሕቶ እንተ ቀሪቡልና ክንቀሳቀስ ንኽእል ኢና፤፣

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Ad'Oc Conseil

Ad'Oc Conseil