Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ከተማ ኢሴር(Isère) ኢኮል ዱዝየም ቻንስ፣ ወይ ካልኣይ ዕድል

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 6 ወርሒ

ኣበይ ?

ምስ ኩሉ ሰብ ኩነታቱንዝሰማማዕን መስርሕ ስልጠና፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 5 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

እናተመሃርካ ናይ ምስራሕ ዕድል እዚ ን ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝተፈላለዩ ናይ ስደተኛታት ዕቕባ ንዝረኸቡ ስደተኛታት ዝምልከት እዩ።

እዚ መደብ እዚ ራይሲንግ(RISING ) ብዝተባህለ መደብ ስልጠና ኣብ ርእሰ ከተማ ናይ ዞባ ግሮኖብል ኣልፕስ(Grenoble Alpes Métropole)ዝካየድ መደብ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ትካላት ስራሕ እዩ ዝሓልፍ እዚ ድማ (ካብ 40 ክሳብ 30 ሚእታዊት ዝኣክል ጊዜኹም) ክበጽሕ ይኽእል።

ትምህርቲ ናይ ኤፍ ኤል አ (FLE) ከምኡውን ሕሳብ ስልጠናታት ( maths,) ናይ ትምህርቲ ኮምፒተር (informatique) ፣ ሓፈሻዊ ባህልን ወግዕን (culture générale) ዝምልከት ፍልጠታት ዝድህስስ ዝሕቖፈ እዩ።

ከምኡውን ምሕደራዊ ወረቓቕቲ ኣብ ምስላጥ፣ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብን፣ ዝተፈላለዩ መሰላትኩም እትረኽቡሉ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ክትምዝገቡ እንተደሊኹም፣ እቲ ቕጥዒ መሕተቲ ምምላእ የድሊ።

ብ ኢመይል

Info@e2c38.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
e2cgrenoblee2cgrenobleኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ