ናይ ውልቂ ትካላት ወናኒ ንምዃን ዘሎ ተኽእሎ ምፍላጥ
ምስ ኣን ሲንጋ ፓሪስ SINGA Paris

ናይ ውልቂ ትካላት ወናኒ ንምዃን ዘሎ ተኽእሎ ምፍላጥ

ምስ 
ኣን ሲንጋ ፓሪስ SINGA Paris

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ26 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ፓሪስ እዝነብሩን ናይ ውልቂ መደብ ዘለኩም ሰባት እንተኪኦንኩም ፣ እሞ ኣብ ምትግባሩ ሓገዝ የድልየኩም ድዩ?

እቲ መደብ ብ pré-incubation ዝፍለጥ መደብ፣ እቲ እኳን ብ SINGA Paris ተበግሶ ዝሰላሰል ፣ ን ኣፍልጦ ብዛዕባ ሓሳብ ናይ ትካላትን ማሕበራት ኣፍልጦ ይህብ።

ን4 ኣዋርሕ ዝኣክል ብምስናይ፣ ሕልምኹም ንምትግባር ፣ ውልቃዊ ቆጸራ እናወሰደ ኣብ ምስረታን ህንጸት ፕሮጀክትኹም ሞያዊ ሓግዘ ይገብር፣

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

4 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

4 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብዛዕባ ኣሰራርሕኡ ኣፍልጦ ንምዕባይ

እቲ ምልመላ : ወይ Pre-icubation ዘተኩረሎም ነገራት

- ኣብ ዓውዲ ምውናን ትካል ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ምህላው

- ን ድሌት ዓማዊል ምፍላጥ

-ብዛዕባ ቀረብን ትኽክለኛ ዝኾነ ኣፍልጦ ምህላው

- ዝተፈላለየ ናይ ሞያ ማዕርጋትን ኣሰራርሖኦም ኣብ ዙርያ ትካልኩም ምፍላጥ

-ህላወ ትካልኩም ኣብ ዕዳጋ ምውሳን ወዘተ

ሞያዊ መደባትኩም ንምትግባር

ባዚ ኣሳላይነት እዚ ፣ ዝከኣሉ ነገራት:

- ቢዝነስ ፕላን ፣ወይ ውጥን ምውጻእ

-ዕላማን ድሌታትን ናይ ቀንዲ መደብ ምትኳር

- ን ቁጠባዊ መደብ ምስራዕ ብ ካርታ መልክዕ ምድላው

- ናይ ኢኮኖሚ ሞዴል ምስራዕን ዓቕሚ ገንዘብ ምስላዕን

መርበብ ኣፍልጦ ምዕባይ

በዚ መደብ እዚ ፣ ዝከኣሉ ነገራት

- ናይ ሓባር ዎርክሾፕ ምስታፍን ፣ (እዚ ን ወረቐት ዘለዎም ሰባት ዝምክለት ጥራይ እዩ )

- ሓደ ክትትል ናይ ሞያ ን ምዕባለ ናይ ውልቂ መደባት ምስላጥ

- ምስ ካልኦት ትካላት ዝምድና ምፍጣር ምድልዳልን

-- ኣብ ዙርያ ማሕበረሰብ እቲ ሞያ ፣ ኣበርክቶኹም ምህላው

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምስ SINGA Paris ቆጸራ ሓዙ

Emmanuelle, ዝተባህላ ሰብ ን ኢመይሉ emmanuelleb@singa.fr

ናይ ተወዳደርቲ ደብዳቤ ስደዱ

እዚ ዝስዕብ ነገራት ምስ እተማልኡ :

- ወረቐት እንተላኩምን ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ፈረንሳ ምስ እትኾኑን

- ናይ ፈረንሳ ምርዳእ ብቕዓትኩም እንተወሓደA1: A2 ምስ ዝኸውን

- ውልቃዊ መደብ ምስ ዝህልወኩም

- ኣንተደኣ መደብኩም ንምዕባይ ግዜ ሃልይኩም

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Singa Paris
Singa Paris

Partenaires

The Human Safety Net
The Human Safety Net
Cités Lab
Cités Lab

Responsable

Singa Paris

Singa Paris

Partenaires

The Human Safety Net

The Human Safety Net

Cités Lab

Cités Lab