Construire son projet professionnel ውልቃዊ ናይ ስራሕ መደብ ምህናጽ
ምስ ብምትሕባርGarantie jeunes réfugiés

Construire son projet professionnel ውልቃዊ ናይ ስራሕ መደብ ምህናጽ

ምስ 
ብምትሕባርGarantie jeunes réfugiés

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ18 mars 2021

እንታይ ኢዩ?

Mission locale de Grenoble ን ስደተኛታታ ን ሓደ ዓመት ዝኸይድ ናይ ስልጠናን ምስናይን መደብ ምህናጽ ናይ ውልቆም ናይ ስራሕ መደብ ይሕግዝ

ኣብ ምህናጽ ውልቃዊ ናይ ስራሕ መደብ ፣ ን ሓደ ዓመት ዝኸይድ ናይ ስልጠናን ምስናይን መደብ

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ስራሕ ወይ ስልጠና ኣይኮነን

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 25 ዕድመ
ግዜ


ን 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

ስራሕ ወይ ስልጠና ኣይኮነን

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 25 ዕድመ
ግዜ


ን 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ውልቂ ምሕራዊ ሓገዝ ምስናይ


.

ን 10 ኣዋርሕ ዝኸይድ ናይ ውልቂ ምሕራዊ ሓገዝ ምስናይ ናይ ስራሕ ልምዲን ተመክሮን ዘለዎም ሰባት ሞያዊ ምኽሪ ምርካብ።

ምስ ሓደስቲ ውልቀ ሰባት ምርኻብ

እዚ መደብ እዚ ምስ ሓደስቲ ውልቀ ሰባት ምርኻብ ዝዓለመ (ናይ ትያትር ከምኡ እውን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ ይህብ)

ኣብ ወርሒ ናይ 497€ ገንዘባዊ ሓገዝ ይገብር

ንስኹም ኣብቲ መድደብ ብምስታፍ ኣብ ወርሒ ናይ 497€ ገንዘባዊ ሓገዝ ተረባሕቲ ትኾኑ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ዝቕጽል መደባት ንምፍላጥ

  • ሰነ juin 2021
  • ሕደር octobre 2021

ንምዝገባ

ንምምዝጋብ Lyse JACQUEMARD : lyse.jacquemard@ml-grenoble.org

ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ፣ እዚ ምዝገባ እዚ ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ዝዓለመ ኣይኮነን።

ደውሉልና

04 76 86 58 58

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Mission Locale Grenoble

Mission Locale Grenoble