ን ናይ ስራሕ ቃለመሕተት ምድላው ምግባር
ምስ ኩፕ ደ ፖሽ Coup de pouce

ን ናይ ስራሕ ቃለመሕተት ምድላው ምግባር

ምስ 
ኩፕ ደ ፖሽ Coup de pouce

እንታይ ኢዩ?

እዞም መደባትና፣ ናይ Coup de Pouce ንኹሎም ደለይቲ ስራሕ ነጻ እዮም ፣ ስልጠና፣ ናይ ስራሕ ልምምድ፣ ናይ ስራሕን ትምህርቲን ኣፈራራቒ ፣ ወይ ኣልተርናንስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዕላማና ድማ ሓሳባትኩም ፣ ኣብ ግብሪ ንምውዓል እዩ።.

ናይ ውልቂ ኣሰናይነት 2ሰዓትን 0 ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ናይ ህንጻና።ኣብ ራብዓይ ደርቢ

  • ንቕበለኩም : ንሕግዘኩምን ናይ ውልቂ ጉዳይኩም ክዉን ንምግባር
  • ብ ተግባር ፣ ናብ ናይ ስራሕ ቃለ መጠይቕ ኣብ እትኸድሉ፣ ብግቡእ ነለባብሰኩም
  • እቲ ናይ RH :ወይ ሓላፍነት ዘለዎ ኣቀራርባ ን ምህላው (ሓያልን ድኹምን ጎድንኹም፣ ከም እትእርሙ ንገብር),
  • ን ናይ CV ን ካልእን ዝኸውን ሞያዊ ስእሊ ምስኣል

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ግዜ

ን 2ሰዓትን 30 ደቓይቓን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ግዜ

ን 2ሰዓትን 30 ደቓይቓን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሞያዊ ናይ ስራሕ ዓለም ምጽንባር

ብ ተሃጋዝቲ ኣባላት ፣ን ዘድልየኩም ናይ ስራሕ ምቅስራብ ሓገዛት ክገብርልኩም እዮም።

ን ስራሕ ምድላዋት ንምግባር

ን ናይ ቃለመሕተት ዘድልዩ ምድላዋት ንምግባር። ኣለይቲ ኣቲ መደብ ዝግባእ ነጥብታት ብምግባር ን መጻኢኹም ተዳለዉሉ

ን ናይ ስራሕ ገጽታኹም ኣስተኻኽሉ ፣ ብቕዓትኩም ኣቕርቡ

ብ ግቡእ ስእሊ፣ ብሓድሽ ኣቀራርባ፣ ን መራኸቢ ብዙሃን ዝኸውን፣ ጽቡቕ ስእሊ ምድላው ምግባር ፣ ሞያኹም ንምኹስኳስ ጽቡቕ ኣቓልቦ ምስሓብ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኢመይል ጸሓፉልና

ካብ ማሕበረና ክትከስቡ ምስ እትደልዩ ። ጸሓፉልና : contact@lacravatesolidaire.org

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
La Cravate Solidaire Bordeaux

La Cravate Solidaire Bordeaux