ሓጋዝ ምርካብ ምስላጥ ኣብ ቤት ጽሕፈታት
ምስ መሳርሒ ምስ

ሓጋዝ ምርካብ ምስላጥ ኣብ ቤት ጽሕፈታት

ምስ 
መሳርሒ ምስ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ1 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ንጥፈታት መሳርሒ ( ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት፣ ናይ ስራሕ ፣ ተቀማጢ\ት ዜጋ ንሙኻን ፣ ብፍሉይ ንረፍጂ ስዴተኛታት ናይ ዑቕባ ንዝረኸቡ\ባ ኣብ ኵሉ መዳይ ናይ ምስላጥ ሓገዝ ምርካብ ፣ ናይ መንበሪ ገዛ ፣ ኣብ ክፍሊ ጥዕና ፤ ናይ ስድራቤት ፣ ናይ ስራሕ ፣ ቃንቃ ፈረንሳይ ፣ መጎዓዝያ…

ነዞም ዝስዕቡ ንምርካብ ኣብ ዞባ ላ ኡት ሶን ክትቅመጡ\ጣ ኣለኩም\ክን ::

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

6 ወርሒ ኵሉ ግዜ ኣብ 3 ወርሒ ይሕደስ

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

70 - Haute-Saône

ኣገዳሲ

ኣብ መንብሪ ገዛ መጺኻ ሓገዝ ምርካብ ይከኣል ኢዩ ::

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

6 ወርሒ ኵሉ ግዜ ኣብ 3 ወርሒ ይሕደስ

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

70 - Haute-Saône

ኣገዳሲ

ኣብ መንብሪ ገዛ መጺኻ ሓገዝ ምርካብ ይከኣል ኢዩ ::

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ርእሰ ምሕደራ ሙኻን ነብስኻ\ኺ ምኽኣል

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ምስልሳል ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ሓገዝ ምርካብ፣ ወይ መንበሪ ገዛ ንምርካብ ፣ ኣብ ናይ ክንክን ጥዕና ፣ ናይ ስድራቤት ፣ ምዝንጋዕ ፣ ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ፣ ምሕደራ ናይ ቁጠባ፣ ናይ ባህሊ ካልእን …

ምስና ኵሉ ነገር ክኽወን ይኽእል ኢዩ !

ኣብ መንብሪ ገዛ ብውልቃዊ\ት ቆጸራ ክንብገርለኩም\ክን ንኽእል ፣ ኣብ ሓደ ቦታ ተመጣጣኒ ዝኾነ ምስ ኵነታትኩም\ክን፣

ወይ ኣብ ማእከል ቤት ጽሕፈታት ፣ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ንዘጋንፈኩም\ክን ሓገዝ ምርካብ ::

ሓደ ፕሮጀክት ናይ ሞያዊ\ት ምዕባይ

ሓደ ፕሮጀክት ንምሃናጽ ድልየት ኣለኩም\ክን ዶ ፣ ብዛዕባ ኮርስ ትምህርቲ ፣ ወይ ስራሕ ንምርካብ ፣ ክትምዝገቡ\ባ፣ ናይ ፖል ኣምፕልዋ ኣክችዋሊዘ ንምግባር ደክላረ ንምግባር ኣብ ፖል ኣምፕልዋ ፣ ሲቪ ንምጽሓፍ ወይ ሓደ መሰነይታ ስራሕ ንምድላይ ፣ ኮርስ ትምህርቲ ናይ ተግባር ፣ ናይ ውድድር ንምቅራብ ብ ኣካል ወይ ብ ኢንተርነት ኦን ላይን ስራሕ ንምርካብ ::

ምስና ኵሉ ነገር ክኽወን ይኽእል ኢዩ !

ኣግልግሎት ናይ ኣቨ ኡ ሰ AVEC ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበራት መሻርኽቲ ናይ ደባርትመንት ዞባዊ ኣብ ስራሕ ናይ ሞያዊ\ት ምትእታው ብትኩረት ኣብርቲዑ ይሰርሕ ::

ምድላዋት ኣብሊጽካ ምርኣይ ናይ ምውፋር

ኣውቶቡስ ሞጎዓዝያ ክትወስዱ ትደለዩ\ያ ዶ ? ትርየን ባቡር ? ብሽክሌታ ክተገዝ ኡ ትደልያ\ዩ ዶ ? ናይ ኤልተሪክ ትሮቲነት ? ኮድ ናይ ቃል መምርሒ ፍቃድ ? ናትኩም\ክን ናይ ቅድም መምርሒ ፍቃድ ክትቅትሩ\ራ ትደልዩ\ያ ዶ ? ምስና ኵሉ ነገር ክኽወን ይኽእል ኢዩ !

ንጥፈታት መሳርሒ AVEC ካብ 2019 ዓመት ትምህረት ጀሚሩ ብዛዕባ ምውፋር ናይ ሞጋዕዝያ ሰሪሑን ይሰርሕን ኣሎ ፣ መምርሒ መሐበሪ ን ዓኹም\ኽን ንምሕጋዝ ተዳልዩ ኣሎ ::

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብ ኢመይል ኣድረስ ወይ ብ ቁጽሪ ተሌፎን ርኸቡና

በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን 07.86.47.93.39 ወይ ብ ኢመይል ኣድረስ mc.simard@orange.fr.ርኸቡና::

ናይ ስራሕ ሰዓታት

ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9h ክሳብ 17h.ዘሎ ግዜ ርኸቡና ::

ናይ ድጋፍ ሓገዝ ክትረኸቡ\ባ ኣለኩም\ክን ::

ኣብ ዞባ ኡት ሶን ክትቅመጡ\ጣ ድልየት ኣለኩም\ክን ዶ ? ምስ ናትኩም\ክን ኣሲስታን ሶሲያል ካብ ምዝራብ ኣይትጠራጠሩ ወይ ምስ ናትኩም\ክን ኣማኻሪ\ት ናይ ፖል ኣምፕልዋ ፣ ወይ ምስ ዋና ገዛ ከም ኡውን ንትፈልጥኹም\ኽን ::

ናይ ቆጸራ መደብ ግበሩ\ራ ::

ዞባ ኡት-ሶን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማ ኣግልግሎት ተዳሊዮም ኣለው : ሉር ፣ ቨሱል ኦሪ ኩር ፤ ሳንት ሉፕ ፣ ሰሙዝ፣ግረይ ፣ፍራንዝ ነ ሉ ሻቱ ፣ ካል እን ከተማታት …

ናብ መንበሪ ገዛ ናይ ዑደት መደብ ተዳሊዮም ኣለው ከ ከም ኵነታቱ ድለየታት ንምምላእ ኣድላዪ እንተ ኾይኑ ::

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Centre Provisoire d'Accueil et d'Hébergement