ኤለክትሮኒካዊ ንጥፈት ንምስታፍ
ምስ ምስ Emmaüs Connect Bordeaux

ኤለክትሮኒካዊ ንጥፈት ንምስታፍ

ምስ 
ምስ Emmaüs Connect Bordeaux

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

እዛ ማሕበር ብርትዓዊ ዋጋ ብዛዕባ መስርሕ ናይ ኤለትርካዊ መምሃሪ ተቅርብ ፣ቴለፎና :ኮምፑተር: ታብሌት ወዘተ

ኤለክትሮካዊ ተክኖለጂ ሓደ ዕድል ዝያዳ ክእለታት ንምክፋት ዕድል ከም ዝህብ ናይ ምትእታው ስምምዕ ትገብር፤፣

ካብ 2013 ጀሚሩ ኤለክትሮኒካዊ ን ነገራት ኣብ ምምሃር ይነጥፍ፣ በዚ ምኽንያት ከኣ ንጽጉማት ስደተኛታት እቶም ቀንዲ ነዚ ዓውዲ ክምሃሩ ከም ዝግብኦም ብምግንዛብ ፣ ኣብ`ዚ ናይ`ዚ ኮርስ ተጠቅምቲ ንሙኻን ሓደ ዕድል ይከፍት፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ከከም ዓቕምኹም እትገዝእዎ ነገር ምቕራብ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ኣገዳሲ

ከከም ዓቕምኹም እትገዝእዎ ነገር ምቕራብ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብቐሊሉ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ ምዕዳግ

ናይ ዲጅታል መሳርሒ ከም ኮምፒተር ምዕቡል ተሌፎን : ታብሌት: ተሌፎን ብሕሱር ናይ ምግዛእ ተኽእሎ ንምርካብ::

ኣብ ናይ ዲጅታል ዓለም ኤለትሮካዊ ተሞክሮ ን ምጥራይ

ምስ ዝተፈላልዩ ዓይነት መሳርሒ ዲጅታል ኢድና ንጥቀመሎም ኣንፈት ንምሓዝን ካልእን ዓይነት ክንምሃር ምኽኣል።

ብርትዓዊ ዋጋ

ካብቲ መጀመርያ ዋጋ ናይ ምጉዳል ዋጋ ክሳብ 40% ክትገብር ትኽእል።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ደገፍ ናይ ኣሲስታንስ ሾሻም ምርካብ

ብውልቂን ብ ቤተሰብን ምስ CCAS ወይ እውን MDSI ምርኻብ ምስ እትደልዩ፣ ብ ሶሻልኩም ኣቢልኩም ቆጸራ ውሰዱ።

ሰራሕተኛታት ናይ ሶሻል ምስ Emmaüs ምስ ተራኸቡ ናይ ቆጸራ መረጋጋጺ ወረቐት ይህብኹም

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
17እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Emmaus Connect Bordeaux