ስራሕ ንምርካብ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ
ምስ ፕሮግባም ናይ ለሎቪየ

ስራሕ ንምርካብ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ

ምስ 
ፕሮግባም ናይ ለሎቪየ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 25 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ፕሮጆክት ናይ ሎቪየ ፣ ሓፈሻዊ ናይ ድጋፍ ሓገዝ ካብ 2ወርሒ ክሳብ 24 ኣዋርሕ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት መስመር ርክብ ምፍጣር ፣ መዕደሊ ነቑጣ፣ ሎጂስቲክ ፣ መጎዓዝያ፣ ካልእ ኣግልግሎትን የቅርብ….

እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ነቅርብ ?

ሓደ ፎርማሲን ኮርስ ትምህርቲ መታን ክዉንነት ኣሰራርሓ ናይ ትካላት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ንምርዳእ፣

-ንጥፈታት ናይ ዓለም ትካላት ንምድህሳስ

- ኣብ ኣጸሓሕፋ CV ናይ ተበግሶ ደብዳቤን ምፍላጥን ፣ ኣብ ሞያዊ ሃዋሁ ንምምዕባል ዘስርሕ ነገራት ምልላይ

-ትምህርቲ ቋንቋ ን ስራሕ ዓለም ኣተኲርካ ምሃር ዕድል ምርካብ

-ምትእታው ዲጂታል ኣብ ስራሕ ምልላይ

-ስራሕ ንምድላይ ሓገዝ ናይ ድጋፍ ሓገዝ ምርካብ

-ኣብ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ወይ ምምሕዳራት ናይ ድጋፍ ሓገዝ ምርካብ

ንመን ኢዩ ፧

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 60 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 60 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብውልቃዊ ሓገዝ ድጋፍ ነቲ ዕድል ከሰብቲ ንምዃን

ከከም ናይ ቋንቋ ዓቕሚኹምን ክትሰርሕዎ ኣትደልዩ ስራሕን ፣ ክዉን ናይ ስራሕ መደብኩምንን ዝኸይድ ሓገዝ ምርካብ

ከምኡ እውን፣ ን ናይ ስራሕ ኣብ ምድላይ ፣ ኣብ ምስልሳል ምስላጥ ናይ ምምሕዳራት ፣ ኣብ መንብሪ ገዛ ንምርካብ …. ዘኽእሉ ደገፋት ምርካብን ናይ ኣሰናይናት ደገፍ ምርካብ ይሰርሕ።

ምስ ትካላት ርክብ ንምግባር

ምስ ሰራሕተኛታት ክትዘራረቡ ትኽእሉ፣ ፣ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ምስላጥ ክሕግዝኹም እዮም ፣ ከምኡ`ውን ሓደ መስመር ናይ ሞያዊ ንምምስራትን ንምህናጽን ከሰኒኹም ኢዮም።

ደጋፊ ዘለዎ ናይ ምጥያስ ወይ ምሕጋዝ መስርሕ

እዚ ምስ LEVIER, ዝከየድ መደብ እዚ ፣ኣብ ምድላይ ስራሕን መስርሕ ምስኳዕኩም ኣብ ስራሕን ፣ ኣብቲ መስርሕ ዘለዉ ሞያውያን መርበብን ንምፋጥኩም ይሰርሕን፣ ከምኡ እውን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓትኩምን ምስ ናይ ስራሕ ክውንነትኩም ኣብ ፈረንሳ ፣ ከተሃሕዘኩምን እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ብ ኢመይልና

levier@gas.asso.fr ወይ
manon.demoulliers@reseau-lepc.fr ወይ ብ ቁጽሪ l07 64 72 85 18 ወይ 07 7692 21 84 ርኸቡና

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
8 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
LepC

Les entreprises pour la Cité