ስራሕ ንምርካብ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ
ምስ ፕሮግባም ናይ ለሎቪየ

ስራሕ ንምርካብ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ

ምስ 
ፕሮግባም ናይ ለሎቪየ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ25 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ፕሮጆክት ናይ ሎቪየ ፣ ሓፈሻዊ ናይ ድጋፍ ሓገዝ ካብ 2ወርሒ ክሳብ 24 ኣዋርሕ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት መስመር ርክብ ምፍጣር ፣ መዕደሊ ነቑጣ፣ ሎጂስቲክ ፣ መጎዓዝያ፣ ካልእ ኣግልግሎትን የቅርብ….

እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ነቅርብ ?

ሓደ ፎርማሲን ኮርስ ትምህርቲ መታን ክዉንነት ኣሰራርሓ ናይ ትካላት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ንምርዳእ፣

-ንጥፈታት ናይ ዓለም ትካላት ንምድህሳስ

- ኣብ ኣጸሓሕፋ CV ናይ ተበግሶ ደብዳቤን ምፍላጥን ፣ ኣብ ሞያዊ ሃዋሁ ንምምዕባል ዘስርሕ ነገራት ምልላይ

-ትምህርቲ ቋንቋ ን ስራሕ ዓለም ኣተኲርካ ምሃር ዕድል ምርካብ

-ምትእታው ዲጂታል ኣብ ስራሕ ምልላይ

-ስራሕ ንምድላይ ሓገዝ ናይ ድጋፍ ሓገዝ ምርካብ

-ኣብ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ወይ ምምሕዳራት ናይ ድጋፍ ሓገዝ ምርካብ

ንመን ኢዩ ፧

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 60 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 60 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብውልቃዊ ሓገዝ ድጋፍ ነቲ ዕድል ከሰብቲ ንምዃን

ከከም ናይ ቋንቋ ዓቕሚኹምን ክትሰርሕዎ ኣትደልዩ ስራሕን ፣ ክዉን ናይ ስራሕ መደብኩምንን ዝኸይድ ሓገዝ ምርካብ

ከምኡ እውን፣ ን ናይ ስራሕ ኣብ ምድላይ ፣ ኣብ ምስልሳል ምስላጥ ናይ ምምሕዳራት ፣ ኣብ መንብሪ ገዛ ንምርካብ …. ዘኽእሉ ደገፋት ምርካብን ናይ ኣሰናይናት ደገፍ ምርካብ ይሰርሕ።

ምስ ትካላት ርክብ ንምግባር

ምስ ሰራሕተኛታት ክትዘራረቡ ትኽእሉ፣ ፣ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ምስላጥ ክሕግዝኹም እዮም ፣ ከምኡ`ውን ሓደ መስመር ናይ ሞያዊ ንምምስራትን ንምህናጽን ከሰኒኹም ኢዮም።

ደጋፊ ዘለዎ ናይ ምጥያስ ወይ ምሕጋዝ መስርሕ

እዚ ምስ LEVIER, ዝከየድ መደብ እዚ ፣ኣብ ምድላይ ስራሕን መስርሕ ምስኳዕኩም ኣብ ስራሕን ፣ ኣብቲ መስርሕ ዘለዉ ሞያውያን መርበብን ንምፋጥኩም ይሰርሕን፣ ከምኡ እውን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓትኩምን ምስ ናይ ስራሕ ክውንነትኩም ኣብ ፈረንሳ ፣ ከተሃሕዘኩምን እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ብ ኢመይልና

levier@gas.asso.fr ወይ
manon.demoulliers@reseau-lepc.fr ወይ ብ ቁጽሪ l07 64 72 85 18 ወይ 07 7692 21 84 ርኸቡና

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
9 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Les entreprises pour la Cité

Les entreprises pour la Cité