ስልጠና ወይ ኮርስ ማለት ተኸታታሊ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ምውሳድ፣
ምስ ኖጀ ዳዮር ዝጽዋዕ ወይ ዝተባህለ ማሕበር፣

ስልጠና ወይ ኮርስ ማለት ተኸታታሊ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ምውሳድ፣

ምስ 
ኖጀ ዳዮር ዝጽዋዕ ወይ ዝተባህለ ማሕበር፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ16 janv. 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ከተማ ኖጀ ሱር ማርን ዝርከብ ሜዞ ዴ ዦን ኤ ደ ላ ኩልቱር (ኤም ጂ ሰ MJC) ትርጉሙ እቲ እትነብሩሉ ገዛውቲ ወይ ኸባቢ ናይ መንእሰያትን ባህልን መተዓኻኸብን ንጥፈታት ዝግበረሉ ማእከል ዝውሰዱ ስልጠናታት ቋንቋ ፈረንሳ፣

  • ምልከት ምዝራብን ምንባብን ምጽሓፍን ዘጠቓለለ ስልጠና ወይ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር፣
  • ብውሑዳት ጉጅለታት ተጠርኒፍካ ስምዋስውን ( ግራሜር) ምትእስ ሳርን ሓረጋዊ ዝኾኑ ጥሙራት ቃላት (ኮንጂጌዞን) ምምሃር፣

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 15 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

94 - Val-de-Marne

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 15 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

94 - Val-de-Marne

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምልላይን ምርኻብን ምስ ሓደሽቲ ሰባት፤

እዞም ስልጠናትት ወይ ትምህርትታት ኣብ ከተማ ዝርከብ ኖጀን ሱር ማርን ሜዞ ዴ ዦነስ ማለት ናይ ከባቢኩም ናይ መንእሰያትን ባህልን መአከቢ ማእከል እዮም ዝካየዱ።

ምኽንያቱ እዚ ቦታ ኣዝዩ ህዱእ ወይ ጽምዋ ስለዝኾነ ብዙሓት ሰባት ምስ ካልኦትሰባት ክዘራረቡን መጻሕፍቲ ከንብቡን ካልእ ናይ ግሎም ስራሕ ክሰርሑን እዮም ዝመጹ።

ኣብ ከም ናይ ኣታኽልቲን ፍረታትን ግራት ወይ ጃርዲን ዕዮታትን፥ ኣብ ናይ ኮምፒተር ትምህርትን ምስታፍ፣

ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሓባር ዝኾነ ናይ ኣታኽልትን ፍረታትን ግራት ዕዮን ሙዚቃን ካልኦትን ንጥፈታት ምስታፍ ይከኣል እዩ።

ተኽእሎ ቋንቋ ፈረንሳይካ ምምዕባል፣

ስልጠናታትን ምስ ሰባት እንገብሮም ዝርርባትን፤ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይ ንምምሃርን ንምምዕባል ኣዝዩ ሓጋዝን ጠቓሚን እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብቐጥታ ናብ ኤም ዠ ሰ ብ ኣካል ብምኻድ ወይ ድማ ስልኪ ብምድዋል ዘድልዩኒ ሓበሬታታት ክሓትት ይኽእል እየ።

  • ወትሩ ሰሉስን ዓርብን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 6 ብቐጥታ ብኣካል ናብ ኣብ ከተማ ኖጀን ሱር ማርን ዝርከብ ማሕበር ኤም ዢ ሰ ምኻድ ይከኣል እዩ።

- በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 01 48 73 37 67 ናብ ኤም ዢ ሰ ወይ ናብ ማሕበር ኖጀንት ዳዮር በዚ ቁጽሪ ስልኪ 06 47 61 85 41 ወይ 06 84 39 31 80 ደዊልኩም ሓበሬታ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኩም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
15 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
17እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Association Nogent d'ailleurs
Association Nogent d'ailleurs

Partenaires

MJC NOGENT-SUR-MARNE

Responsable

Association Nogent d'ailleurs

Partenaires

MJC NOGENT-SUR-MARNE