Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Maison de quartier des Touleuses

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ንምዝንጋዕ ኣብ ሰርጂ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ላ ሜዞን ድ ካርትየ ዴ ትሉስ, ቤት ናይ ከባቢ ከተማ ትሉስ ፣ ሓደ ቦታ መራኻቢ ንጥፈታት ስፖርት ናይ ባህሊን ዝክያደሉ ኮይኑ፣ ምስ ኵሉ ህዝቢ ስድራቤት የዕርኽትን ዝራኻብሉ ኣጋጣሚ ይፍጥር፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ላ ሜዞን ድ ካርትየ ዴ ትሉስ, ቤት ናይ ከባቢ ከተማ ትሉስ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነት መዛናግዒ ተጠቅምቲ ንሙኻን ንኩሉ ክሊ ዕድመ ብዘይ ኣፈላላይ መዛንግዕታት የቅርብ፤፣

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምርኢት ትያትር ንምስታፍ ፣ ድ ላ ሜዞን ድ ካርትየ, ኣብ ቤት ናይ ከባቢ ፤፣

ላ ሜዞን ድ ካርትየ, ኣብ ቤት ናይ ከባቢ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስፖርት ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ይቅርቡ፣ ኣብ ኖርዲክ ናይ እግሪ ግዕዞ ንምስታፍ ሰዓቡና፤፣

ከመይ ንገብሮ?

ኣድራሻ ሜዞን ድ ካርትየ ከተማ ትሉስ

MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES

20 PLACE DES TOULEUSES

95000 CERGY

01.34.33.47.20

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kriskrisኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ