ሓገዝ ናይ ስራሕ ድጋፍ ምርካብ
ምስ ስራሕ ንምርካብ ዶብ ናይ ጸገማት ምስጋር

ሓገዝ ናይ ስራሕ ድጋፍ ምርካብ

ምስ 
ስራሕ ንምርካብ ዶብ ናይ ጸገማት ምስጋር

እንታይ ኢዩ?

ካብ 2017 ዓመት ACINA ሓደ ጥበብ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ንሓድሽቲ ህዝቢ የቅርብ፣ ሓድሽቲ ዝመጹ\ጻ ሰባት ጸገም የጋጥሞም ኢዪ፣ ስደቴኛታት ቀጻሊ ስራሕ ንምርካብ ወይ ኮርስ ናይ ትምህርቲ ን ከምኡ`ውን መንበሪ ገዛ ንምርካብ ሽግር ስለ ዘጋጥም ናብ ዝኸፈአ ዓቢ ጸገም ይወድቁ\ቃ፤፣

ACINA ኣሲና ካብ 2019 ዓመት ትምህረት ሓደ ፍሉይ የቅርብ « ስራሕ ንምርካብ ሓደ ዶብ ናይ ጸገም ምስጋር»

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ማሕበራዊ ናብራ ሓፈሻዊ ሓገዝ ናይ ድጋፍ ንምርካብ ተጠቅምቲ ሙኻን

ግዜ

ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 12 ወርሒ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ማሕበራዊ ናብራ ሓፈሻዊ ሓገዝ ናይ ድጋፍ ንምርካብ ተጠቅምቲ ሙኻን

ግዜ

ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 12 ወርሒ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብ ሓደ\ሓንቲ ኣማኻሪ\ት ናይ ሞያዊ\ት ኣብ ስራሕ ምትእታው ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባ ዴብርትሞ ናይ ምክትታል ሓገዝ ምርካብ፤፣

ምክትታል ብምግባር ስራሕ ንምርካብ ወይ ስልጠና ኮርስ ንምርካብ ብናትካ\ኪ ኣማኻሪ\ት ዝተፈላለዩ ብብዝሒ ቆጸራ ክግብረልካ\ኪ ኢዩ ፤፣

ንምድህሳስን ንምርኻብን

ACINA ኣሲና ቃል መሕትት ብውልቃዊን ናይ ሓባር ንጥፈታት ተቅርብ፣ ንጥፈታት በዞም ዝስዕቡ ኣጋጣሚታት ብዝርዝር ይቀርቡ፤፣

•ንምምዕባል ናትካ\ኪ ናይ ሞያዊ\ት ኣፍልጦ

•ምስ ሓደሽቲ ሰባት ሌላ ምግባር

•ን ናትካ\ኪ ቃንቃ ፈረንሳይ ንምምዕባል

•ኣብ ናይ ኮምፒተር ኢንፎርማቲክ ዝያዳ ኣፍልጦ ምድላብ

ኣብ መስመር ናይ ሞያዊ\ት ብውልቃዊ\ት ተብልጽቲ ሙኻን ናይ ድጋፍ ሓገዝ ምርካብ፤፣

ናትካ\ኪ ድሕረ ባይታኻ\ኺ ናይ ሞያዊ\ት ንምህናጽ ACINA ኣሲና ንልዕሊ 40 ማሕበር መሻርክቲ ናይ ውልቅን ናይ ሲቭልን ሓገዝ ንምርካብ መስመር ናይ ሞያዊ\ት ይፈጥር፤፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብተሌፎን ጌርካ\ኪ ርኸበና

07 82 65 83 98

01 43 25 75 35 ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ መደወሊ ቁጽሪ

ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ

ኣብዚ ሊንክ ጠውቕ\ቒ Cliquez ici!

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
ACINA

ACINA